Åpent møte om byutvikling

  • Ny kommuneplan 
  • Halden sentrum – utvikling av sydsiden
  • Se Haldens nye videregående skole
  • Byggeskikkprisen for 2022 deles ut på møtet 
Dato
29. mars 2023
Tid
17:00 - 19:30
Sted
Halden videregående skole, F-blokka (Tistedalsgata/Porsnesveien)

Halden kommune har fått vedtatt ny arealplan for perioden 2023-2035. Arealdelen er kommunens overordnede strategiske arealpolitiske styringsverktøy. Dette betyr at føringene i planen har stor betydning for hvordan arealene i kommunen brukes i årene framover. Det handler blant annet om hva som kan bygges i nabolaget ditt og hvor man ønsker å prioritere boligbygging fremover. 

Halden kommune har en ambisjon om å gjøre stasjonsområdet og Sauøya om til en integrert del av Halden sentrum. Med fokus på bærekraft og attraktivitet både for befolkningen og de besøkende kan byutviklingen på sydsiden bli et supplement til, og styrke Halden som destinasjon og livskraftig by.

Byggeskikkprisen er en hederspris for bebyggelse og/eller uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk. Prisen gis til huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg har gjennomført dette på en forbilledlig måte. Byggeskikkprisen for 2021 gikk til Batterifabrikken. Byggeskikkprisen for 2022 utdeles på møtet.

Program:

  • 17.00 Velkommen til Haldens nye videregående skole 
  • 17.15 Ny kommuneplan: Hvor kan vi bygge? Hva kan bygges i ditt nabolag?
  • 17.45 Pølse, pause og preking
  • 18.10.Utvikling av sydsiden v/Erik Vitanza
  • 18.40 Utdeling av byggeskikkprisen
  • 19.00 Omvisning i bygget 

Vil du vite mer om byggeskikkprisen? Se her!

Arrangør

Halden kommune