Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Møte i Kommunestyret

Dato
15. april 2021
Tid
17:30 - 20:00
Sted
Digitalt arrangement

Innkallingen og saksdokumenter finner du på kommunens publikumsløsning

Arrangør

Halden kommune