Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Pårørendeskolen, våren 2022

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening. Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Dato
19. mai 2022
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Bergheim bo- og aktivitetssenter

Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av 4 torsdager, enkel servering.

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og servering. Dersom flere fra en familie vil delta, koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem. Betales ved påmelding til konto nr. 1105 28 38136 eventuelt ved første møte.

Tema de ulike kursdagene

5.mai: De ulike demenssykdommene v/ Iwona Vegstein

12.mai: Kommunikasjon og samhandling v/ Kirsti V. Solheim

19.mai: Sorgarbeid og hvordan ta vare på meg selv som pårørende? v/ Hilde Finsådal
            Rollen som pårørende v/ Tone Jørstad
            Presentasjon av Demensforeningen Halden

2.juni: Fremtidsfullmakt, Rettigheter og tjenester for demenssyke v/ Bodil Lorentsen
          Dagtilbud v/ Anette Woldheim Hansen
          Oppsummering av kurset og veien videre.

Påmelding til: gerd-berit@outlook.com eller cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Cecilie Billington Hedin mobil: 932 44 096, Demenskoordinator Halden og Aremark kommune
Gerd-Berit Odberg mobil: 917 03 754, Halden demensforening

Informasjon om hendelsen

Pris voksen
250

Arrangør

Halden kommune og Halden demensforening

Kontakt

Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096, cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 05.05.2022 12:00 - 05.05.2022 15:00
  2. Torsdag, 12.05.2022 12:00 - 12.05.2022 15:00
  3. Torsdag, 19.05.2022 12:00 - 19.05.2022 15:00
  4. Torsdag, 02.06.2022 12:00 - 02.06.2022 15:00