10 millioner til idrett i Halden

10 millioner til idrett i Halden

Lokale idrettslag og Halden kommune har sammen satt ny rekord i tildeling av spillemidler. For første gang har Halden mottatt over 10 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Hvert år kan både kommunen og lokale lag og foreninger søke om tilskudd fra spillemidlene til nye anlegg eller oppgradering av gamle anlegg. Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles av Kulturdepartementet med praktisk støtte fra fylkeskommunen.

Os, Tistedal og flere foreninger

I årets spillemiddeltildeling fikk anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Halden en tildeling på totalt 10 260 000 kroner.

Bilde av idrettskonsulent Christian Berg - Klikk for stort bilde Lisa Gustavsen  - Dette er ny rekord. Det er første gang Halden har mottatt over 10 millioner kroner i spillemidler til lokale anlegg. Tistedalshallen og idrettsanlegget på Os er med på å løfte totalsummen, men rekorden er også et bevis på at mange aktører har gode planer for Haldens idrettsanlegg og det er veldig bra, sier Christian Berg, idrettsrådgiver i Halden kommune.

Spillemidlene til Halden går både til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg som er beregnet på fysisk aktivitet utenom den organiserte idretten. Halden kommune har fått en del av midlene til kommunens egne anleggsprosjekter som det skal jobbes med i tiden framover. I tillegg har disse foreningene fått midler til prosjekter som klubbene selv er ansvarlig for; TTIF, Halden håndballforening, Gimle IF, Berg idrettslag og Holtødegården velforening.

Disse prosjektene har fått spillemidler

Spillemidler 2022 til ordinære idrettsanlegg:

Spillemidler 2022 til ordinære idrettsanlegg:
Anleggsnavn: Søker: Anleggstype: Tildelt sum:
Os idrettshall - flerbrukshall Halden kommune Fleridrettshall 500 000
Os idrettshall - klubblokaler Halden kommune Klubbhus 1000 000
Os idrettshall - flerbrukshall Halden kommune Fleridrettshall 300 000
Tistedalshallen TTIF Fleridrettshall 4 500 000
Tistedalshallen - aktivitetssal TTIF Fleraktivitetssal 700 000
Sandhåndballbane Hjortsberg skole Halden håndballforening Sandhåndballbane 433 000
Venåshytta Gimle idrettsforening Tur-/skiløype 212 000
Totalt: 7 645 000

Spillemidler 2022 til nærmiljøanlegg:

Spillemidler 2022 til nærmiljøanlegg:
Anleggsnavn: Søker: Anleggstype: Tildelt sum:
Holtødegården - basketbane Holtødegården velforening Liten balløkke/-bane 104 000
Kunstgress 3er baner - Berg stadion Berg idrettslag Liten balløkke/-bane 367 000
Flerbruksområde - Berg stadion Berg idrettslag Flerbruksområde (ute) 443 000
Hjortsberg skole ballbinge Halden kommune Ballbinge 112 000
Gimle skole ballbinge Halden kommune Ballbinge 89 000
Stranda nærmiljøpark - Trimpark Halden kommune Trimpark 600 000
Stranda nærmiljøpark - Overbygget treningspark Halden kommune Trimpark 600 000
Hjortsberg skole - liten kunstgressbane Halden kommune Liten balløkke/-bane 300 000
Totalt: 2 615 000

Kommunen kan hjelpe med å søke

I tillegg til at Halden kommune søker om spillemidler for å finansiere anleggsprosjekter kommunen selv jobber med, så har kommunen også en viktig rolle med å veilede lokale lag og foreninger som ønsker å søke om spillemidler til egne prosjekter.

- Spillemidler er et svært viktig bidrag til at lag og foreninger kan klare å bygge idrettsanlegg. Samtidig kan søknadsskriving være vanskelig hvis man ikke er vant til det. Derfor bidrar gjerne Halden kommune med informasjon og hjelp til å søke om spillemidler. Halden kommune har også vedtatt politisk at søknader fra lag og foreninger prioriteres over kommunale søknader. På den måten støtter kommunen gode initiativ fra lokale lag og foreninger. Vi håper den gode trenden fortsetter med anleggsutvikling for idrett og fysisk aktivitet i Halden. Kontakt meg hvis du trenger hjelp med søknaden, sier idrettsrådgiver Christian Berg.

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordninger for kultur og idrett.

Christian Berg
HR/ Veiledning/ Konsulent
E-post
Telefon 990 00 874