Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart
Du er her: Halden kommune > Aktuelt
 

 Aktuelt

 

For helt siste gang i år deles det ut Nemaslugs

Haldenserne får en sjangse til når kommunen nå deler ut Nemaslugs gratis for bekjempelse av brunsnegle

(27.05.2016)

Barnehageportalen stenges for oppdatering

Barnehage- SFO portalen stenges i perioden 1.juni til og med 15.juni -16.
Programmet må oppdateres og vil av den grunn ikke være tilgjengelig i denne perioden.
(26.05.2016)

Flere ekstra opplevelser venter for Aktiv på Dagtid-deltakere i mai og juni

Det er bare å melde seg på, det medfører ingen kostnad ekstra ved å delta på disse turene/kursene (26.05.2016)

dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep (12.05.2016)

Haldens fremtid - Folkemøte

Halden kommune arbeider med å legge planer for fremtiden og inviterer deg/dere til en samtale om hvordan vi skal gjøre dette og hva som er viktig for fremtiden.

(10.05.2016)

Kommunereform - forslag til avtale mellom Halden og Aremark

​​Kommunereformen er en svært aktuelt tema om dagen. Her leser du hele forslaget til avtale mellom Halden og Aremark. Avtalen skal behandles av kommunestyrene i begge kommunene etter en innbyggerinvolvering.


(04.05.2016)

Markering søndag 8.mai

8.mai er det markering av frigjøringsdagen og veterandagen (03.05.2016)

Kommunen ønsker dine innspill: Kartlegging av Haldens friluftsområder

Hvilke områder bruker du til friluftslivformål? Kommunen ønsker innspill fra alle som bedriver friluftsliv i distriktet. (02.05.2016)

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016 (02.05.2016)

Middel mot brunsnegle

​Halden kommune deler ut Nema slugs gratis, til bekjempelse av brunsnegle (26.04.2016)

Ledig stilling som kommunalsjef for Helse og omsorg

Vi søker en engasjert og drivende kommunalsjef som vil bidra i arbeidet med å utvikle fremtidens kommunehelsetjeneste med fokus på innovative løsninger innenfor teknologi og tjenestedesign. (15.04.2016)

Folkehelseprofil for Halden 2016

Folkehelsebarometeret for Halden kommune viser at vi har store utfordringer på flere områder (14.04.2016)

Helsefremmende virksomheter

​Brekkerød barnehage og Gimle skole er godkjent som helsefremmende virksomheter. Vi gratulerer! (13.04.2016)

Vil du sykle like raskt som Alexander Kristoff

Er du blant dem som er nysgjerrig på elsykkel, men føler at du ikke vet eller kan nok til å ta steget helt ut? (11.04.2016)

-HAR FÅTT 1 MILLION TIL NÆRINGSUTVIKLING I HALDEN

Halden kommune har mottatt 1 million kroner fra Kommunal- og Moderniserings Departementet (KMD) til ekstraordinært næringsutviklingsarbeid. Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Institutt for Organisasjonsforskning samarbeider med Halden kommune om å lage en næringsutviklingsplan for en 6 års periode som skal konsentreres om 3 – 5 innsatsområder. Dette kommer i tillegg til den ordinære næringslivssatsingen som er beskrevet i Strategisk Næringsplan 2015-2020.
(07.04.2016)

Vi trenger meddommere

Kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten.
Etter hvert kommunevalg skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Det er også stadig utskiftinger på grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Derfor trenger kommunen stadig nye navn til slike verv.
(30.03.2016)

I dag feires Nordens dag

 Nordens dag – merkedagen for samarbeid og felles løsninger i Norden (23.03.2016)

Stavgang-gruppen starter opp

Fysioterapeutene i Halden kommune starter opp igjen med stavganggruppe torsdag 31.03.16 (23.03.2016)

Smarte endringer

Halden kommune og Høgskolen I Østfold samarbeider om å eliminere unødvendig søppeltømming gjennom et pilotprosjekt for smart avfall (21.03.2016)

Prøveprosjekt på Isebakke

Det vil i nær framtid bli utplassert beholdere for innsamling av papir hos abonnenter på Isebakke (16.03.2016)

Earth Hour 2016

Lørdag 19.mars kl.20.30 til 21.30 er det tid for årets Earth Hour (15.03.2016)

Revisjon av idretts- og friluftsplanen 2016 invitasjon til møte

Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden, idrett og friluftsliv vedtatt 2010, ble utarbeidet for perioden 2011 - 2022. Planen revideres nå i 2016 (14.03.2016)

Kulturmidler 2016 - idrettslag og skytterlag

Søknadsfrist 15.april

(14.03.2016)

Først ut i Norge!

Banebrytende forskningsprosjekt

I dag signerte Halden kommune, eSmart Systems, NCE Smart Energy Markets og Smart Simulation en avtale som blir startskuddet for et 1-årig prosjekt innenfor helse. I går leverte Helsetilsynet en alarmerende rapport om samarbeidet mellom sykehus og kommuner som peker på problemer som dette prosjektet vil kunne løse. Halden kommune var en av 13 kommuner i Norge som ikke hadde avvik på tilsynet.
(09.03.2016)

Kommunen takker

Med blomster og gave fikk ansatte og ferske pensjonister en påskjønnelse for lang og tro tjeneste

(09.03.2016)

Økonomi i skjør balanse

Den ferske økonomirapporten for januar viser balanse, men det er tidlig i året, og det er naturlig nok usikre momenter.​ (22.02.2016)

Tilrettelegg DIN bolig for DIN framtid!

Bør du tilrettelegge hjemmet ditt med tanke på å bli boende de neste 20 årene? Hvilke vurderinger må du gjøre nå, og hvilke grep er det klokt å ta? (22.02.2016)

Foreløpig årsresultat 2015

​For andre året på rad legger Halden kommune fram et positivt årsresultat. Det foreløpige resultatet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 16,1 millioner kroner. Dette er etter inndekning av tidligere års akkumulert merforbruk på 10 millioner kroner.

 
(15.02.2016)

 

 Fra Halden Arbeiderblad

 
Et hinder eller to på veien har aldri stoppet Marita Rognøy. Men nå innrømmer hun at det blir noen s...
De foreløpige tallene fra byens fire hoteller vitner om at det blir enda en sommer med mange turiste...
Så prekær er skade-situasjonen i Kvik at Kjetil Andreassen (36) er i troppen til dagens toppkamp mot...
 

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

vihar.jpg


 

Aktuelt