Ekstra sosialhjelp før jul

Ekstra sosialhjelp før jul

Alle som mottar sosialhjelp i desember, kommer til å få en ekstra utbetaling fra NAV. I Halden er utbetalingene startet.

NAV Halden Aremark kommer til å sende en ekstra utbetaling til alle som mottar sosialhjelp i desember. Støtten skal være på 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp i desember, og 1 000 kroner ekstra per barn til de som har mottatt eller som kommer til å motta sosialhjelp i desember.

Støtten kommer automatisk

Det er ikke nødvendig å søke om dette. Alle som har rett til denne ekstra desemberstøtten, vil få det automatisk. 

- Det er cirka 500 husstander i Halden som skal få denne støtten, og vi jobber iherdig for at alle skal få dette på kontoen før jul. Før helgen fikk vi betalt rundt 100 mottakere og vi fortsetter denne uka med å betale ut til de øvrige som skal få en slik ekstrahjelp før jul, sier kst. Nav-leder Linda Kvalheim ved NAV Halden Aremark. 

Utbetalingen vil bli merket med «desemberstøtte». 

Bred politisk støtte

Denne støtten gjøres mulig som følge av et vedtak i Stortinget som mange partier står bak. Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti vedtok 15. desember å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner. 
Hensikten med dette er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember. 

Pengene Stortinget har bevilget fordeles kommunene gjennom økt rammetilskudd etter gjeldende fordelingsnøkkel. 
I et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til norske kommuner står det følgende: 

«Flertallet understreker at mange er i en krevende situasjon inn mot julehøytiden og oppfordrer derfor kommunene til å sørge for at midlene utbetales så raskt som mulig. Det er videre Stortingets intensjon at en slik ekstrabetaling ikke skal medføre at det skjer en avkortning av andre ordninger.»