Ferietilskudd for personer med utviklingshemming

Ferietilskudd for personer med utviklingshemming

Det er lurt å planlegge ferien i god tid. Husk at det er mulig å søke om økonomisk tilskudd til ferie for personer med utviklingshemming. 

Utviklingshemmede over 18 år som bor i egen tilrettelagt bolig eller er hjemmeboende, og mottar helse- og omsorgstjenester, kan søke tilskudd hvis de har behov for ledsager(e) i forbindelse med ferieturer.

Dette gjelde personer som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål.

Søke om tilskudd

Er dette aktuelt for deg eller noen du kjenner, finner du søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordningen ved å klikke på lenken under.

Her finner du informasjon og søknadsskjema for ferietilskudd