Forberedelser til flom

Forberedelser til flom

Det er svært mye vann i Haldenvassdraget nå og derfor har Halden kommune iverksatt forberedelser for å kunne håndtere en eventuell flom. Har du virksomhet i nærheten av Tistedalsfossen må du lese dette. 

Oppdatering fredag 20. januar: NVE har redusert varsel om flomfare til gult nivå.

NVE har innført oransje farevarsel for flom i Haldenvassdraget fra tirsdag 17. januar. 

– Vannivået i innsjøene i Haldenvassdraget stiger, og det er ventet at vannet som renner ut i nedre del av Tista vil komme opp i omtrent samme nivå som under flommen ved årsskiftet 2020/2021. Derfor har vi sendt ut et flomvarsel på oransje nivå fra tirsdag 17. januar, sier vakthavende hydrolog i NVE Erik Holmqvist i en pressemelding på Varsom.no.

Flommen ventes å nå oransje nivå i løpet av tirsdag og onsdag. Hvordan flommen utvikler seg er avhengig av mengden regn og temperaturene de neste dagene.

Slik beskrives situasjonen i farevarselet på Varsom.no: 

«Det har kommet mye regn i Haldenvassdraget den siste uka. Det er fortsatt økende vannstand og vannføring i nedre del av vassdraget. Vannføringen i Tistedalsfoss er tirsdag morgen i underkant av 100 m3/s. Flomtopppen er ventet i løpet av onsdag eller torsdag på et nivå som er noe lavere enn under flommen ved årsskiftet 2020 til 2021. Da var vannføringen i Tistedalsfoss i overkant av 110 m3/s.»

For siste oppdatering om situasjonen – se varsom.no

Se også: Flom på oransje nivå i Haldenvassdraget (varsom.no)

Tistedalsfossen og Svanedammen - 17. januar:

foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde
foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde
foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde
foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde
foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde
foss, demning, flom, vassdrag, vann - Klikk for stort bilde

Dette kan skje

Dersom vannet øker for mye i Halden så er det en risiko for at Svanedammen ikke klarer å ta unna alt vannet gjennom demningen i Tistedal. Skulle det skje så kan det medføre at vannet flommer over Løkenveien ved Borgfoss i Tistedal. Skulle det bli en slik flom, vil Halden brannvesen legge ut flomsikring for å styre vannet i minst skadelig retning. I en slik situasjon vil veier kunne bli stengt. 

Nesten 40 prosent av vannmassene som går ut av Femsjøen går gjennom kraftstasjonen til Akershus Energi nedenfor Tistedalsfossen. Det er ikke ofte at kraftstasjonen stanser og det er ingen grunn til å tro at det skal skje, men som med andre mekaniske anlegg så kan det skje. Det vil være maks uflaks dersom slik driftsstans skjer i en flomsituasjon som dette. Skulle det likevel skje, så vil det bety en ytterligere forverring av situasjonen. Da vil nemlig enda mer vann gå utover Svanedammens bredder. 

Kommunen har nødvendig dialog med relevante myndigheter, Akershus Energi og Haldenvassdragets brukseierforening. Det er brukseierforeningen som har ansvar for å regulere vannføringen i hele vassdraget fra Rømskog til Halden. Tirsdag morgen gjennomførte flere relevante aktører en felles befaring ved Tistedalsfossen for å vurdere situasjonen.

Sikre verdier – hold avstand

Flom på oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan føre til alvorlige skader. I sitt farevarsel skriver NVE at mulig konsekvens av situasjonen kan bli «lokale oversvømmelser og erosjonsskader rundt innsjøene i Haldensvassdraget og langs elva Tista».

– Vi fraråder å oppholde seg nær elver, og vi anbefaler alle om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, sier Holmqvist i NVE. 

- For å være føre var vil vi allerede nå anbefale huseiere og andre som har virksomhet svært tett på fossen, å vurdere om det bør gjøres tiltak for å sikre seg mot flom. For eksempel kan det være lurt allerede nå å flytte unna uerstattelige gjenstander som er lagret svært tett på elven, sier beredskapsansvarlig i Halden kommune André Aronsen. 

Aktuelle tiltak kan også være å sikre og flytte verdier som biler, campingvogner etc. bort fra utsatte områder nær fossen.

- Vi anbefaler alle å holde god avstand til fossen og elva. Vannmassene har store krefter og kan være farlige, sier Aronsen. 

SMS-varsling

Hvis situasjonen forverrer seg dramatisk så kan vi komme til en situasjon der det blir nødvendig å beordre folk bort fra eiendommene i umiddelbar nærhet til fossen og elva. Dersom det skulle bli aktuelt, så vil Halden kommune varsle de som bor eller har virksomhet nær Tistedalsfossen med SMS. Det vil da gå meget kort tid fra varsel til eventuell evakuering. 

Halden kommune vil tirsdag sende et SMS-varsel til huseiere og andre aktører med adresse i Spinneriet, på Cathrineholm og på andre eiendommer langs fossen vest for Fosseveien. Det er denne måten vi vil varsle på også hvis situasjonen skulle kreve en evakuering.

Les mer om Halden kommunes varslingstjeneste her.

Dersom du har virksomhet eller eiendom i det berørte området mellom Spinneriet og Cathrineholm og ikke får slikt varsel i dag, så er ikke ditt telefonnummer registrert på den aktuelle adressen.

Dette kan enkelt løses ved å registrere din kontaktinformasjon for den aktuelle adressen her. (varslemeg.no)