Har du lyst til å være frivillige instruktører for treningstilbudet Sterk og Stødig?

Har du lyst til å være frivillige instruktører for treningstilbudet Sterk og Stødig?

Sterk og stødig er et treningstilbud som bygger på at frivillige leder treningsgrupper for personer over 65 år. Instruktørene får veiledning og følges opp av våre fysioterapeuter.

Fysioterapitjenesten planlegger kurs for frivillige instruktører lokalt i Halden i løpet av kommende senhøst/vinter. 
Er du interessert i være instruktør og delta på kurs, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt:

Jens F. Aas 
Fagleder fysioterapitjenesten
Tlf 932 10 303

Forebyggende arbeid

Sterk og Stødig er et nasjonalt konsept og modellen utvikles nå i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I tråd med Stortingsmeldingen Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, og for å styrke vårt helsefremmende og forebyggende arbeid søker fysioterapitjenesten i Halden kommune nå flere frivillige instruktører til konseptet Sterk og stødig. Vi ønsker å videreutvikle vårt tilbud der frivillige drifter forebyggende treningsgrupper for personer over 65år.