Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Detaljregulering for Bergheim demenssenter – varsel om oppstart av planarbeid

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 04.10.2016 10:34:41
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for området BERGHEIM DEMENSSENTER, HALDEN KOMMUNE. Nasjonal planID: G-711+
​Planområdet har et areal på ca 66 dekar, og omfatter gnr/bnr: 69/220, 69/487, 69/488, 69/520, 69/522, 69/ 564, og deler av 501/91, 501/216, samt offentlig veggrunn fv-921 og deler av Snarveien, Olleveien og Damveien. Videre er også 69/182 samt deler av boligtomtene 69/57, 69/240, 69/253, 69/256, 69/282, 69/339, 69/378, 75/35, 75/45 og 75/77 mot fylkesveien tatt med.

Tiltakshaver er Halden kommune, og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nytt demenssenter. Viktigste reguleringsformål blir institusjon, samt tilhørende grøntanlegg, parkering og adkomstvei. Det vurderes etablert kommunalt sentralvaskeri og sentralkjøkken på Bergheim. Området mot vest foreslås omregulert til naturområde.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Halden kommune.

Varselbrev med mer informasjon om arbeidet og kart med foreløpig forslag til planavgrensning finner du her:

Kunngjøringsbrev.pdfKunngjøringsbrev.pdf
Oversiktskart planområde Bergheim.pdfOversiktskart planområde Bergheim.pdf

Eventuelle kommentarer sendes til :
Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden, innen 9. november 2016.

Spørsmål kan rettes til Halden Arkitektkontor på tlf. 69 17 53 85.
Sist oppdatert: 04.10.2016 14:23:42
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut