Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Detaljregulering for Konglelund – varsel om oppstart av planarbeid

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 09.09.2016 10:32:25
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for området KONGLELUND, HALDEN KOMMUNE. Nasjonal planID: G-709.
​Planområdet har et areal på ca. 16,9 daa, og omfatter i hovedsak Gnr./bnr. 63/46, 63/65, 63/219, 63/254, uregistrert veggrunn i Frøyas vei og B.R.A. veien i Halden kommune.

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligblokker i 4-6 etasjer innenfor dagens institusjonsområde.
Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Konglelunden AS.

Varselbrev med mer informasjon om arbeidet og kart med foreløpig forslag til planavgrensning finner du her:

Brev_varsel om oppstart.pdfBrev_varsel om oppstart.pdf
Kart (PDF).pdfKart (PDF).pdf
Kart.jpgKart.jpg

Eventuelle kommentarer sendes til :
ARCASA arkitekter AS,
Sagveien 23C III, 0459 OSLO, innen 21.10.2016.

Spørsmål kan rettes til Eivind Bing tlf. 22 71 70 70 - faks: 22 71 70 80
e-post: eivind@arcasa.no
Sist oppdatert: 09.09.2016 10:37:18
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut