Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Forslag til detaljregulering for Fredriksten festning - Høring og offentlig ettersyn

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 24.10.2016 09:25:56
Detaljregulering for Fredriksten festning - høring og offentlig ettersyn
Forslag til «Detaljregulering for Fredriksten festning» nasjonal plan-ID: G-712, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 18.10.2016, sak PS 2016/81

Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge og forslag til «Detaljregulering for Fredriksten festning» (nasjonal plan-ID: G-712) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, planbestemmelser, og planbeskrivelse datert 28.9.2016

Formålet med reguleringsarbeidet er å sikre en god balanse mellom vernehensyn og framtidig bruk av området. Festningsområdet er fredet. Reguleringsplanen vil være et supplement til fredningsbestemmelsene.

Området er i dag uregulert. Planen skal i hovedsak ivareta dagens forhold med mulighet for mindre utbygging av hotellet, campingplassen og driftstekniske bygg.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 6. desember 2016.

Oversendelsesbrev - HøringFredriksten.pdfOversendelsesbrev - HøringFredriksten.pdf
Planbeskrivelse 28.9.2016.pdfPlanbeskrivelse 28.9.2016.pdf
Planbestemmelser 28.9.2016.pdfPlanbestemmelser 28.9.2016.pdf
Plankart 28.9.2016.pdfPlankart 28.9.2016.pdf

Vedl 1 ROS-analyse 10.5.2015.pdfVedl 1 ROS-analyse 10.5.2015.pdf
Vedl 2 fredningsdokumenter.pdfVedl 2 fredningsdokumenter.pdf
Vedl 3 Skjøtselsplan Fredriksten 2013.pdfVedl 3 Skjøtselsplan Fredriksten 2013.pdf
Vedl 4 Fredriksten Camping. Historikk - Bakgrunn - Tiltak.pdfVedl 4 Fredriksten Camping. Historikk - Bakgrunn - Tiltak.pdf

Sist oppdatert: 24.10.2016 09:41:37
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut