Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Forslag til detaljregulering for Rishaughøgda – Høring og offentlig ettersyn

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 24.10.2016 07:59:36
​Forslag til «Detaljregulering for Rishaughøgda» nasjonal plan-ID: G-695, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 18.10.2016, sak PS 2016/82.
Det ble fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Rishaughøgda» (nasjonal plan-ID: G-695) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 15.09.2016.

2. Eksisterende reguleringsplan, «Reguleringsplan for Hovsveien 15 m.m.» (nasjonal plan-ID: G-611) vedtatt 18.06.2008, er inkludert i den nye detaljreguleringen og foreslås samtidig opphevet, jfr. plan- og bygningslovens § 12-14.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging med ulike typer konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. «Reguleringsplan for Hovsveien 15 m.m.» foreslås samtidig opphevet da dette planområdet i sin helhet inngår i det nye planforslaget. Området er ferdig utbygd og reguleres «as built» i det nye planforslaget. Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 6. desember 2016.

Bestemmelser 150916.pdfBestemmelser 150916.pdf
Planbeskrivelse 150916.pdfPlanbeskrivelse 150916.pdf
Plankart 150916.pdfPlankart 150916.pdf
ROS-analyse 150916.pdfROS-analyse 150916.pdf
Saksframstilling 1x behandling HPTLM.pdfSaksframstilling 1x behandling HPTLM.pdf
Sist oppdatert: 24.10.2016 08:04:09
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut