Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Kunngjøring av planvedtak - Svingen pukkverk

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 19.12.2016 14:00:54
I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 3.11.2016, sak PS 2016/116, egengodkjent detaljregulering for ”Svingen pukkverk”, nasjonal planID G-696
​Vedtak:
”I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 oppheves eksisterende reguleringsplan for Svingen pukkverk vedtatt 25.9.2008, og godkjennes nytt forslag til detaljregulering for Svingen pukkverk (plan-ID G-696). Plandokumentene består av plankart datert 26.9.2016, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.1.2015, sist revidert 26.9.2016.”

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 16.1.2017. Orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klage følger vedlagt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige
kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Den vedtatte planen er tilgjengelig i Wielgården, Storgata 7. Kontakt Morten Høvik på tlf. 69 17 47 74, el. epost:morten.hovik@halden.kommune.no dersom det er behov for plandokumentene i papirutgave.

Oversendelsesbrev - Varsel om vedtak.pdfOversendelsesbrev - Varsel om vedtak.pdf
Planbeskrivelse 26.9.2016.pdfPlanbeskrivelse 26.9.2016.pdf
Planbestemmelser 26.9.2016.pdfPlanbestemmelser 26.9.2016.pdf
Plankart 26.9.2016.pdfPlankart 26.9.2016.pdf
Notat -mottak av gravemasser i Svingen 1. sept 2015.pdfNotat -mottak av gravemasser i Svingen 1. sept 2015.pdfSist oppdatert: 21.12.2016 08:13:57
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut