Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Ny skolestruktur 2017

Publisert: 14.12.2016 14:27:08
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 19.10.2016
Behandling: Kirsti Brække Myrli (AP) og Truls Breda (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til ny skolestruktur sendes til høring. Høringsfristen settes til 31.11.2016.
​Det presiseres at høringens mandat er å kunne komme med innspill på samtlige grenser inkl. Prestebakke.
Høringsinnspill og eventuelle nye forslag til skolegrenser, gis faglig vurdering før saken fremmes for HUO.

Løsningsalternativer:
1)Skoler med utvidet inntaksområde:a.Berg (avlaster Låby) b.Gimle (avlaster Hjortsberg) c.Os (avlaster Folkvang/Idd)
2)I det vesentlige som alternativ 1, men avviker på følgende område: a.Grensen mellom Berg og Låby opprettholdes som i dag.

Ved votering ble forslaget fra Kirsti Brække Myrli og Truls Breda enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til ny skolestruktur sendes til høring. Høringsfristen settes til 31.11.2016. (Ble utvidet til 15.12.2016, pga forsinket utsendelse til høringsinstanser, jfr. konklusjon under)
Det presiseres at høringens mandat er å kunne komme med innspill på samtlige grenser inkl. Prestebakke.
Høringsinnspill og eventuelle nye forslag til skolegrenser, gis faglig vurdering før saken fremmes for HUO.
Løsningsalternativer:

1)Skoler med utvidet inntaksområde: a. Berg (avlaster Låby) b. Gimle (avlaster Hjortsberg) c. Os (avlaster Folkvang/Idd)
2)I det vesentlige som alternativ 1, men avviker på følgende område: a. Grensen mellom Berg og Låby opprettholdes som i dag.

Konklusjon
Saken med de to løsningsalternativer, sendes til høring til SU, FAU, KFU og berørte arbeidstakerorganisasjoner.

Skolegrenser.PDFSkolegrenser.PDF
Skolegrenser 2.pdfSkolegrenser 2.pdf

Sist oppdatert: 14.12.2016 14:42:01
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut