Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 01.07.2016 10:53:19
I medhold av i Plan- og bygningsloven 2008, §11-13 og §4-1og 2 legges "Halden kommune - kommuneplanens samfunnsdel, planprogram 20116 - 2028" ut til offentlig ettersyn, i henhold til vedtak i Formannskapet i møte den 3.12.2015. Og fornyet høringsrunde vedtatt i Formannskapet 8. 06.2016
​Planprogrammet som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, er kunngjort i Halden Arbeiderblad den 4.07.2016 og utlagt til ettersyn på
følgende adresser, hvor kopi av programmet også kan fås ved henvendelse:

• Servicesenteret, Storgata 8, 1771, Halden


Høringsperiode og frister
Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 1.07.2016 til 15.8.2016.

Frist for å fremme uttalelser eller innspill er satt til 6 uker fra denne kunngjøring: 15.8.2016

Forslag til Planprogram Samfunnsplan for Haldene 2016 - 2028.pdfForslag til Planprogram Samfunnsplan for Halden 2016 - 2028.pdf

Uttalelser til planprogrammet og innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel for Halden 2016 - 2028, sendes skriftlig til:

• Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden - eller
postmottak@halden.kommune.no


Kontaktperson: 
Spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 69 17 47 64/ 93 24 32 41 eller
epost: espen.soras@halden.kommune.no
Sist oppdatert: 01.07.2016 13:18:14
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut