I år er influensavaksinen gratis for risikogruppene

I år er influensavaksinen gratis for risikogruppene

Er du i en av risikogruppene kan du få vaksinen når vi tilbyr influensavaksinen i kommunal regi på Vaksinesenteret.

Årets kommunale vaksinering mot influensa vil gå over tre dager, to dager i uke 42 og mandag i uke 43. Vaksineringen vil foregå i Vaksinesenteret på Sørlifeltet. Det er et sted de fleste i Halden nå kjenner godt til etter at det har vært i bruk til koronavaksineringen. Der ligger alt til rette - også for en rask og effektiv influensavaksinering.

Husk at koronavaksine ikke virker mot influensa – og omvendt – og at det ikke er noen økt risiko forbundet med å ta vaksiner mot flere sykdommer over et kort tidsrom.

Alle timene for influensavaksine er nå opptatt

Vi beklager at ikke alle får time nå, men vi vil forsøke å bestille flere doser med vaksine. Du kan også ta kontakt med din fastlege og få influensavaksine der.

Om kommunen får tildelt flere vaksinedoser legger vi ut informasjon om eventuelle nye datoer for influensavaksinering her og på alle våre digitale kanaler.

Tid og sted

Vaksineringsdager:

Uke 42: torsdag 21.oktober, kl.8.30 til 15.30

                 fredag 22.oktober, kl.8.30 til 15.30

Uke 43: mandag 25.oktober, kl.14 til 21

Adresse Vaksinesenteret: Svinesundsveien 336.

For å komme seg til Vaksinesenteret, må man ta av Svinesundsveien inn mot Isebakke. Deretter er det første vei til høyre umiddelbart etter man har kommet ut av krysset på Sørlifeltet. Utenfor bygget er det gode parkeringsmuligheter for publikum som kjører bil. Det er også bussholdeplass rett i nærheten for de som ønsker å benytte buss. 

Husk å kle deg praktisk slik at det er enkelt å sette vaksinen.

Risikogrupper

regjeringen.no kan vi lese i et intervju med helse- og omsorgsminister Bent Høie:

«FHI har varslet om muligheten for en kraftig influensa- og RS-virussesong. Høy influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene vurderes derfor som ekstra viktig før kommende sesong. Jeg oppfordrer derfor flest mulig i risikogruppene, inkludert barn, til å ta influensavaksinen».

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Personer som bor sammen med, eller som er tilsvarende nære, immunsupprimerte personer, barn med kroniske sykdommer, anbefales å ta influensavaksine.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for sesongen 2021/2022.

 • Dersom du er i risikogruppen og tar vaksinen ved vårt kommunalt organisert tilbud på Vaksinesenteret er alt gratis.
 • Ønsker du å ta pneumokokkvaksine i tillegg koster den 400 kroner. Dette er en vaksine man tar hvert 10. år og ansatte på vaksinesenteret kan finne ut når du tok den sist om du ikke husker det.

Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen. 

Vaksinering av øvrige målgrupper

Influensavaksinen vil sesongen 2021/2022 være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte. Dette gjelder helsepersonell/andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, samt svinerøktere/andre med nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til selve vaksineringen.

Er du ikke i en risikogruppe

Ønsker du som ikke er i en risikogruppe å ta influensavaksinen kan du henvende deg til din fastlege eller forhøre deg om muligheten til å ta vaksinen på et apotek.

Mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider

Bilde av Halvard Bø og Madelene Berger ved inngangen til vaksinesenteret. - Klikk for stort bildeHalvard Bø og Madelene Berger ønsker velkommen til årets kommunale influensavaksinering. Lisa Gustavsen