"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Innspill til naturmangfoldsplanen

Innspill til naturmangfoldsplanen

Arbeidet med Norges første interkommunale plan for naturmangfold er i gang. Planen blir utarbeidet i et samarbeid mellom Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner. 

I planstrategien er det bestemt at det skal lages en temaplan for naturmangfold. Dette arbeidet er nå startet opp, og det ble arrangert et folkemøte i kommunestyresalen 7. mars. Mange interesser var representert, og gav oss innspill til oppstarten av planarbeidet.

- Vi vet at vi allerede har mye god kunnskap. Likevel er det noen kunnskapshull, og det er behov for en rekke tiltak knyttet til arter, naturtyper og lokaliteter, sier Bjørnar Strøm-Hågensen, rådgiver i Miljø og landbruk.

Et planutkast blir utarbeidet i løpet av våren, og når dette er klart blir det en høringsrunde med berørte interesser.

Men allerede nå kan du bruke skjemaet nedenfor og melde inn tilbakemeldinger, forslag eller tips til den Interkommunale planen for naturmangfold.

Har du innspill til planarbeidet kan du sende de til oss ved å benytte dette skjemaet