Invitasjon: Innhenting av idéer og innspill til transformasjon av «kulturkvartalet»

Invitasjon: Innhenting av idéer og innspill til transformasjon av «kulturkvartalet»

I forbindelse med flytting av bibliotek og kino til Os allé blir den gamle kinoen og biblioteksbygningen ledig. «Samfundet» og Brannstasjonen har allerede stått helt eller delvis ubrukt i en periode. Halden kommune ønsker at bygningenes innhold og bruk ses på i sammenheng med byutvikling for området de ligger i.

Kommunen er interessert i å komme i kontakt med enkeltpersoner, interessegrupper, virksomheter og andre aktører som ønsker å skape virksomhet som bygger opp under ønsket effekt for utviklingsarbeidet. Det kan være aktuelt for kommunen både å selge, makeskifte eller leie ut arealer.

Det er laget et eget dokument som beskriver hvilket område som er aktuelt for byutvikling og hvilke bygninger som er ledige. Dette dokumentet gir også mer informasjon om hva som er ønsket og hvordan man kan gi innspill. 

Her finner du hele kunngjøringsdokumentet for "kulturkvartalet" i Halden. (PDF, 5 MB)

Gjør deg kjent med med bygningsmassen som utgjør Kulturkvartalet.

Dokumentene finner du i oversikten under.

Typer innspill

Kommunen ønsker alle innspill velkomne. Eksempler på innspill kan være:

  • Forslag til hvordan gater og torg utformes og brukes i det daglige
  • Forslag til hva bygninger kan benyttes til, uten at du/dere har ønske om å drive virksomhet der
  • Forslag til bruk av én eller flere bygninger i området som du/dere har et ønske om å drive virksomhet i
  • Idéer om hvordan eksisterende eller planlagt virksomhet i området kan bidra til synergier
  • Idéer knyttet til hvordan prosessen (som er beskrevet i dette dokumentet) er tenkt gjennomført
  • Gårdeiere i området med ønske om å delta i et utviklingsprosjekt
  • Dersom du har bekymringer for utviklingen av området så kan du også melde inn dette

Dette er eksempler. Alle innspill er velkomne, uansett art.