Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kick-off og inspirasjonsdag for mentorer

Kick-off og inspirasjonsdag for mentorer

Kommunalavdelingen Helse og mestring er med i et læringsnettverk som innfører mentorprogram for sine nyansatte.

Siden september 2021 har kommunalavdelingen deltatt i et læringsnettverk for kommuner som ønsker å utvikle og innføre mentorprogram for sine nytilsatte.

Erfaringer har vist at den som er ny får en trygg start, kommer raskere inn i arbeidsoppgavene og det sosiale livet på jobben når de har en mentor å henvende seg til. 

Mentorprogrammet ble startet opp i september 2022 og det har allerede meldt seg flere som er interessert i å delta. 14. november ble det arrangert kick-off for de nye mentorene i samarbeidskommunene Sarpsborg, Moss, Indre Østfold og Halden.

- Kick-offen var en skikkelig inspirasjonsdag med motiverende foredrag av Petter Mathisen. I tillegg var det gode muligheter til nettverksbygging med mentorer fra andre kommuner. Vi håper denne dagen gav inspirasjon til nye mentorer som skal ta fatt på rollen og være gode ambassadører på sitt arbeidssted, sier Kamilla Lerhmann, rådgiver i staben, Helse og mestring.

  • En mentorordning består av
    • mentor; en med erfaring og kunnskap og som deler av sin kompetanse.
    • mentee; en nyansatt som kan få veiledning og ta del i sin mentors viten.
  • Mentee og mentor skal dele erfaringer ved å snakke sammen og lytte til hverandre. Å ha en mentor innebærer at du som nyansatt har en du kan snakke med og som tar deg på alvor slik at du er trygg i rollen som nyansatt.

En mentor er en veileder, en lærer og en rollemodell. Mentor kan gi gode råd ut fra sin egen erfaring.