Konfliktrådet Øst trenger flere meklere

Konfliktrådet Øst trenger flere meklere

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Øst trenger flere meklere i Halden.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges betydelig vekt på personlig egnethet.

Mangfold

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for 4 år og vi søker etter personer som har interesse og egenskaper for vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel (innhentes uttømmende vandelsattest), og meget god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Vi ønsker i tillegg å fremheve følgende:

  • Du må ha kapasitet til å håndtere minimum 2-3 saker pr måned.
  • Du må ha mulighet til å prioritere faglige dagsamlinger inntil 4 ganger i året.
  • Det er en fordel å disponere bil, da oppdrag kan bli gitt i nabokommuner.
  • Konfliktrådet bruker digitale verktøy ved meklinger, saksbehandling og rapportering, og du må ha grunnleggende kunnskap og/eller evne til å tillære deg dette.

Kurs

Alle meklerkandidater vil bli sendt på kurs. Kurset er totalt på 7 dager.

  • 4 dager med bolk 1 
  • 3 dager med bolk 2

Kurset går på dagtid. Kurstidspunkt er tentativt planlagt i mars og mai 2023. Begge bolker finner sted på Gardermoen. Konfliktrådet dekker kostnader i forbindelse med reising og opphold.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er et verv som passer ved siden av ordinær jobb eller studier. 

Les mer om vervet og Konfliktrådet på nettsiden til konfliktraadet.no

Her kan du søke på verv som mekler hos Konfliktrådet

Søknadsfristen er torsdag 5.1.2023.

Eventuelle intervjuer vil tentativt starte fra og med uke 3.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Rådgiver Peder Normann Knutsen, tlf. 46 12 16 80