Koronamedisin for de i høyrisiko-grupper

Koronamedisin for de i høyrisiko-grupper

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid.

Nå er medisinen Paxlovid tilgjengelig på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.

Har du symptomer bør du teste deg hver dag i inntil fire dager. Helsedirektoratet anbefaler at om du er i en gruppe med høy risiko, og tester positivt, bør du raskt kontakte lege og starte behandling med Paxlovid så tidlig som mulig.
Tester kan hentes på Servicesenteret i rådhuset, Storgata 8.

Paxlovid erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine.

Paxlovid er aktuell for to hovedgrupper

Du som har alvorlig immunsvikt

Dette kan for eksempel være du som har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.

Andre med høy risiko for alvorlig sykdom

Alder er viktigst. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.

Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk.

I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom