Landmålere skal male hvite firkanter på bakken

Landmålere skal male hvite firkanter på bakken

Disse merkene skal brukes til flyfotografering av kommunen på vegne av Kartverket og må ikke fjernes.

Halden kommune skal i samarbeid med Kartverket flyfotografere store deler av kommunen i forbindelse med ajourføring av kartgrunnlaget. Av den grunn er det lagt ut papplater eller malt hvite firkanter i terrenget. Det er svært viktig at denne merkingen ikke fjernes eller flyttes før flyvningen og innmålingen er gjennomført i løpet av juni 2023. 

Såkalte passpunkter i flybildene er vesentlig for å oppnå høy kvalitet på kommunens kartgrunnlag.

Dette står på kartverket sine nettsider: 

I løpet av våren og sommeren kan du treffe på landmålere som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot dem, og la merkene være i fred.

Det er et sikkert vårtegn å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, gangstien eller helt utpå jordet. Disse merkene skal brukes til flyfotografering av kommunen din.

Eier du en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom. Matrikkelloven gir en lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Les mer om merkingen på Kartverkets nettsider

Forsidebildet til saken er en illustrasjon.