Lekeplassen har fått et skikkelig løft

Lekeplassen har fått et skikkelig løft

De nye lekestativene på plassen ved Tistasenteret har ramper og et stabilt dekke som gjør lekeplassen mer brukervennlig for alle, også rullestolbrukere.

- Her har alle i parkavdelingen vært involvert. Noen har gravd og planert, noen har skrudd, noen har plantet og atter andre har ferdigstilt området ved lekeplassen, forteller fagleder Irene Østnes. Også ansatte i nyanlegg har vært innom og hjulpet til.

- Det var utrolig mye skruer og deler som skulle settes sammen på de nye lekeapparatene og da trengte vi litt bistand, smiler Timm Karlsen.

Han kan fortelle at oppgraderingen er et resultat av at Teknisk har satt av midler til å restaurere to lekeplasser i år. Nå står en ny, innholdsrik lekeplass i Knardal for tur

-Det blir morsomt å bygge opp en ny lekeplass i Knardal, sier Karlsen som også kan fortelle at en barnehagegruppe allerede har vært og prøvd ut lekeplassen ved Tistasenteret.

- Vi gjenåpnet plassen i dag og barna var veldig entusiastiske når de utforsket de nye lekemulighetene.