Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

På plass i nye lokaler

På plass i nye lokaler

Etter at avdelingene i Familiens hus flyttet til Skofabrikken har lokalene i Os allé 4 stått tomme. Slik er det ikke lenger. De ansatte i hjemmesykepleien har overtatt andre og tredje etasje i bygget.

Det er nå omtrent to år siden de som jobber i hjemmesykepleien har vært samlet på ett sted. Dette skyldes delvis trange lokaler og delvis smittevernregler i forhold til pandemien.

Et nytt samlingspunkt

Sentrumsnært, luftig og funksjonelt; slik beskrives de nye lokalene som har blitt tilpasset den nyinnflyttede brukergruppen.

- Alt er nytt og fint, praktisk innredet med arbeidsstasjoner, samtalerom og for ikke å glemme et felles spiserom. Det er veldig hyggelig å sitte sammen i pausen når man er ute og jobber mye alene i løpet av dagen, sier prosjektansvarlig for de nye lokalene, Anniken Nilsen. Rommet skal også brukes til sosiale samlinger og fellesmøter.

Hun kan fortelle at i administrasjonen bruker de nå clean desk-prinsippet som vil si at ingen har et fast kontor, men finner en ledig plass når de trenger det. Dette gir alle en mulighet til å finne en ledig arbeidsstasjon. Noe direktør for Helse og mestring også kommer til å benytte seg av.

- Jeg har en plan om å være mer ute i organisasjonen og da passer det fint å kunne sette seg ved en ledig plass når jeg er innom hjemmesykepleien, forklarer direktøren.

Offisiell åpning

5.mai var det samlet mange gjester i lokalene i Os allé. Da ble det markert at de nye lokalene er tatt i bruk og alle ansatte er på plass. Direktør for Helse og mestring, Veronica Aam, holdt åpningstale og gav uttrykk for at hun er veldig fornøyd med jobben alle gjør.

- Det er viktig at vi alle har respekt for hverandre. Ordet respekt kommer fra latinsk og direkte oversatt har det meningen «å se en gang til». Det mener jeg er en viktig egenskap å ha med seg - noe som skaper det gode arbeidsmiljøet, sa Veronica Aam.

Hun kunne fortelle om henvendelser fra innbyggere som kontakter ledelsen for å formidle at de er kjempefornøyde med tilbudet de får fra hjemmesykepleien.

- Hjemmeboende som mottar helsetjenester er en stadig voksende gruppe og hjemmesykepleien får da en økt verdi for mange. Vi er heldige, både pasientene og de som arbeider her, som har denne tjenesten. Ikke alle land kan tilby dette til sine innbyggere, sa Aam.

De ansatte har ventet lenge på nye lokaler, så flyttingen til Os allé 4 var etterlengtet. Egne grupperom, hyggelig spiseplass, gode garderober og sanitærforhold har mye å si i en travel arbeidshverdag. At de nå er samlet på ett sted gir også rom for samarbeid på tvers av teamene.