Planlegger du å søke midler til kunst- og kulturformål?

Planlegger du å søke midler til kunst- og kulturformål?

Da er tiden inne for å begynne å fylle ut søknaden. Søknadsfristen er 15.februar.

Tilskudd til kunst- og kulturformål har søknadsfrist 15.februar for perioden 1.juli til 31.desember samme år. 

Husk at det skal rapporteres for bruk av eventuelle tidligere tilskudd før ny søknad kan behandles.

Du finner digitalt søknadsskjema, retningslinjene og mulighet til å legge inn rapport fra tidligere søknad ved å klikke på lenken under.

Denne påminnelsen gjelder ikke for søknader til festivaler og større arrangementer. Der er det søknadsfrist en gang i året, 1.september.