Snørydding og strøing

Snørydding og strøing

Vinteren har kommet og vi er godt i gang med brøyting i Halden. Alle brøyteroder blir tatt fortløpende og strøing blir startet ved behov.

Det er ikke mulig å brøyte alle gater samtidig. Derfor er det satt en femtimers frist på å bli ferdig. Vent med å henvende deg til kommunen til hele brøyterunden skal være ferdig! 

Tilbakemeldinger fra publikum er mest nyttig for brøytemannskapene når disse fem timene har gått. Vi skal som vanlig rekke over 18 mil med kommunale veier, så vær tålmodig og kjør pent. Husk å sette av litt tid selv til å rydde oppkjørsel og fortau rundt egen eiendom.

Her er en liten huskeliste

  1. Eier du et hus i tettbebygd strøk bør du brøyte og strø på fortau utenfor egen eiendom. 
  2. Husk også å rydde snø fra veien og fram til postkasse og søppelkasse. 
  3. Sørg for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper fra ditt bygg. 
  4. Har du parkert i gaten, blir snøryddingen best om du kan flytte bilen før det brøytes. Følg med på værmelding og skilting.
  5. Snøen som brøytes må legges et sted. Derfor vil det komme snø inn på din eiendom når vi brøyter. Det er lurt å ta hensyn til det når man planter eller setter opp gjerder. 
  6. Vær også oppmerksom på at det vil komme snø i din oppkjørsel etter brøyting. Det bør du beregne tid til å rydde på dager med brøyting. 

Mange er ikke klar over at kommunen kun er ansvarlig for kommunale veier og gang- og sykkelveier. Riksveier er det Statens vegvesen som skal vedlikeholde og private veier må grunneier selv vedlikeholde.

Du finner mer informasjon og brøytekart på denne siden