Statsforvalteren på Halden-besøk

Statsforvalteren på Halden-besøk

I dag er Statsforvalteren på Halden-besøk for å snakke med kommunestyrets medlemmer om nasjonale føringer og forventninger om arealbruk i kommunen. 

Informasjonsmøte for kommunestyrerepresentanter

  • Tid: Torsdag 26. januar klokken 15.00
  • Sted: Kommunestyresalen, Halden rådhus
  • Møtet med kommunestyret er åpent for publikum. Møtet streames ikke.​​​​

Det er i forbindelse med Halden kommunes arbeid med en ny arealplan at ordfører Linn Laupsa (Ap) har invitert statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til Halden. Statsforvalteren skal delta i et dialogmøte med Haldens kommunestyrerepresentanter. 

- Jeg synes det er fint at statsforvalteren tar seg tid til å komme til Halden for å gi oss informasjon. Det er positivt at vi får tilrettelagt for direkte dialog mellom kommunestyrerepresentantene og statsforvalteren. Dette tror jeg vil være nyttig for oss som politikere i vårt avsluttende arbeid med Haldens arealplan, sier ordfører Linn Laupsa. 

Halden kommune er inne i siste runde av en langvarig behandling av en ny arealplan. Formannskapet behandlet arealplanen for andre gang i august 2022. I september og oktober ble det gjennomført en høringsrunde.  Noe av det som har vært krevende er forhold rundt arealbruk, utbyggingsmønster, vekst, risiko og sårbarhet, samfunnssikkerhet, og bærekraft og hvordan nasjonale føringer påvirker dette.  Dette er temaer som kan bli aktuelle i torsdagens informasjonsmøte.

Ordføreren har også invitert statsforvalteren til en prat med Halden næringsutvikling i etterkant av møtet med kommunestyret. 

Vil du vite mer om arbeidet med ny arealplan – se her.