Stenger testsenter på Svinesund

Stenger testsenter på Svinesund

Regjeringen har bestemt å stenge testsenteret på Svinesund for godt. Dermed fjernes koronaberedskap på grensen og 35 personer mister jobben.

Svinesund internasjonale testsenter foran - med Svinesund tollstasjon og E6 i bakgrunnen. Se flere bildeserier lenger ned i artikkelen. Are Kvitnes, Halden kommune

Svinesund internasjonale testsenter har hatt store dimensjoner. Ved Norges største landbaserte grenseovergang har mange tusen bilister på vei til Norge måtte stoppe for å ta en koronatest under pandemien. 

I perioder ble det utført opp mot 17000 koronatester i uka. Det siste normale driftsåret ved testsenteret på Svinesund ble det gjennomført 280.000 koronatester, men siden april 2022 har det vært stille.

 – Halden kommune tok tidlig nasjonalt ansvar og drev testsenteret på Svinesund gjennom hele pandemien, på vegne av staten. Siden april har vi opprettholdt beredskap for å kunne starte opp igjen på kort varsel. Det betyr at vi helt til nå har beholdt noen ansatte og vi har ivaretatt det store senteret på Svinesund. Nå har vi fått beskjed av Helsedirektoratet om at også beredskapen skal avsluttes, så nå starter vi jobben med å legge ned Svinesund internasjonale testsenter for godt, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune. 

Bildeserie: Slik så det ut på Svinesund under pandemien

35 mister jobben

Med døgndrift og tidvis enorm pågang av reisende over grensen mot Sverige, hadde testsenteret lenge en normal bemanning på cirka 180 ansatte. I løpet av hele perioden testsenteret har vært i drift, har mer enn 300 personer til sammen hatt kortere eller lengre engasjement ved Svinesund internasjonale testsenter. 

De siste månedene har cirka 35 personer vært ansatt for å sikre beredskap ved testsenteret. Alle disse blir nå oppsagt og siste arbeidsdag forventes å være i slutten av februar. 

Bildet av kommunedirektør Roar Vevelstad. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Roar Vevelstad Stein Johnsen / Halden kommune

- På mange måter er det ventet at testsenteret til slutt skulle stenge. Likevel er det krevende å miste en jobb. Halden kommune forsøker å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre. Personalavdeling, tillitsvalgte og NAV er koblet på for å bistå de som ønsker det. Nå håper vi at regionens arbeidsgivere er klare for å invitere våre dyktige og hardtarbeidende ansatte på jobbintervju, sier Vevelstad.

Ved å jobbe med testing, logistikk eller administrasjon på Svinesund, har mange mennesker fått verdifull arbeidserfaring og nyttige kurs. Dette vil de ha nytte av når de nå skal søke nye jobber. De som har vært med helt til slutt har i tillegg til erfaringen fra testsenteret, fått arbeidserfaring fra andre deler av kommunen. 

– Hoveddelen av beredskapsstyrken har de siste månedene hatt sine arbeidsdager i Halden kommunes ordinære driftsorganisasjon. I en periode med lite aktivitet på Svinesund har vi kunne tilby andre oppgaver innen blant annet ordinære helsetjenester, i oppvekst, teknisk, på it og innen service og kommunikasjon. Det betyr at de som mister jobben, har med seg bred erfaring som nå blir tilgjengelig for andre arbeidsgivere, sier kommunedirektøren.

Bygger ned senteret

For å håndtere den store trafikken over svenskegrensen, har testsenteret på Svinesund brukt et område på omtrent 35.000 kvadratmeter – noe som tilsvarer 5 internasjonale fotballbaner. Det er brukt 87 arbeidsbrakker og 20 containere for å bygge administrasjonsbygg, garderober, lager og 5 testrigger. 

– Så snart det er mulig sier vi opp alle leieavtaler, slik at vi kan få ryddet plassen på Svinesund. Vi har ulike avtaler som er inngått med en viss varighet og derfor vil det ta noe tid før alle spor av Svinesund internasjonale testsenter er borte. 

Mens det meste av utstyret på plassen trolig vil bli fjernet raskt, så er det en oppsigelsestid på tre måneder på de mange arbeidsbrakkene. Derfor vil disse trolig stå lengre. Selve plassen er leid ut 2023. Det er staten ved Helsedirektoratet som har det økonomiske ansvaret for Svinesund internasjonale testsenter, mens Halden kommune har drevet anlegget på vegne av staten. 

Fakta om Svinesund internasjonale testsenter

  • 25. august 2020 åpnet Halden kommune den første lille utgaven av det internasjonale testsenteret på Svinesund. De første månedene var testsenteret bare tre arbeidsbrakker og et telt plassert på en parkeringsplass ved tollstasjonen. I starten var det frivillig å la seg teste og få ansatte.
  • Høsten 2020 ble det først varslet å stenge testsenteret, så bestilte Helsedirektoratet i stedet en enorm oppbygging på grensen.
  • Lille julaften 2020 åpnet Halden kommune en vesentlig større og mer varig utgave av Svinesund testsenter på naboeiendommen til Svinesund tollstasjon. I perioder ble alle som krysset grensen testet for koronavirus. 
  • Eiendommen bestod bare av grov stein før testsenteret ble utvidet. Infrastruktur som strøm, vann, it og grunnarbeider måtte på plass. Store deler av plassen ble dekket med belegningsstein. Det ble montert 87 arbeidsbrakker og 20 containere for å bygge administrasjonsbygg, garderober, lager og 5 testrigger. 
  • I hektiske perioder kunne det utføres opp mot 17.000 koronatester på en uke. Siste driftsår ble det utført 280.000 koronatester på Svinesund.  
  • For å håndtere den store trafikken har testsenteret brukt et område på omtrent 35.000 kvadratmeter – noe som tilsvarer 5 internasjonale fotballbaner.
  • Testsenteret hadde cirka 180 ansatte da det var døgndrift og stor aktivitet. Fra februar/mars 2022 startet nedtrappingen av virksomheten og mange ansatte ble oppsagt. 
  • Fra slutten av april 2022 har det ikke vært ordinær testvirksomhet på Svinesund. Det har kun vært vakthold.
  • Fra slutten av februar 2023 stenges testsenteret på Svinesund for godt. 
  • Det er Halden kommune som har etablert og drevet Svinesund internasjonale testsenter på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kostnadene ved driften har vært dekket av Staten.

Kilde: Halden kommune

Bildeserie: Det første testsenteret var langt mindre