For smittede og nærkontakter

For smittede og nærkontakter

På denne siden har vi samlet informasjon til personer som har fått påvist Covid-19 og aktuelle nærkontakter.

TISK i et gjenåpnet Norge - kort oppsummert:

 • Testing: Testing vil fortsatt ha en stor og viktig rolle, men mange nærkontakter vil nå kunne teste seg hjemme med hurtigtester utdelt av testsenteret. Syke skal fortsatt testes med PCR-test.
 • Isolasjon: Isolasjonstiden reduseres fra 10 dager til 5 dager.
 • Smittesporing: Smittesporingsteamet tar kontakt med husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenn). Nå er det den smittede selv som er ansvarlig for å varsle øvrige nærkontakter.
 • Karantene: Karanteneplikten er fjernet. Uvaksinerte nærkontakter anbefales testing.

Informasjonsskriv til smittet og nærkontakter (Halden kommune) (PDF, 211 kB)

Kontakt med fastlegen

Noen smittede har ingen eller milde symptomer, mens andre er mer syke. Det er fastlegen som skal vurdere om det er behov for legeundersøkelse og behandling. Det er også fastlegen som bistår med sykmelding ved behov.

Ved ingen eller milde symptomer er det ikke nødvendig å kontakte fastlegen, men hvis den smittede har kraftigere symptomer skal det være lav terskel for å kontakte fastlegen på dagtid og legevakten på kveld, natt og helg.

Isolasjon av smittet

Hovedregelen er at alle de som har fått påvist koronasykdom skal være i 5 dagers isolasjon. Hvis den smittede er febersyk i det siste døgnet må smittesporingsteamet kontaktes. Da vil isolasjonen bli noe forlenget. Unntaket er fullvaksinerte personer uten symptomer som får påvist Covid-19. De skal kun være i 2 dagers isolasjon hvis de fortsatt er helt friske.

Smittesporing

Kommunens smittesporingsteam vil veilede den koronasyke i smittesporingen, men det er den smittede selv som har ansvaret for å gjennomføre denne. Alle den smittede har vært i nærkontakt med de siste 48 timene før symptomer, skal varsles om smitten. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter. Hvis den smittede har testet positivt uten å være syk, så er det 48 timer før testtidspunktet som gjelder. Personer som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder likestilles med de som er fullvaksinerte.

Hva må nærkontakter gjøre?

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales å teste seg i 7 dager. Enten med hurtigtest hver dag eller PCR-test hver annen dag.
 • Hurtigtest kan entes tas som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjonen.
 • De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Anbefales en test så snart som mulig.
 • Testes på nytt hvis de får symptomer.

Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)

 • Har ikke behov for test så lenge de er helt friske.

Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Anbefales følgende:

 • Gjennomføre testing så snart som mulig. Enten med en PCR-test eller med en hurtigtest.
 • Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene.
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.

Huskeliste for varsling:

 • Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner)
 • Venner
 • Arbeidsplass
 • Skole/barnehage
 • Fritidsaktiviteter
 • Arrangement
 • Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet)

Spesielt arbeidsplasser, skoler, barnehager og fritidsaktiviteter kan ha behov for veiledning av smittesporer. Det kan iblant være vanskelig å vurdere hvem som er øvrige nærkontakter og hvordan testingen skal gjennomføres. Ring 477 80 744 ved behov.

Nærkontakt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter - eller
 • direkte fysisk kontakt - eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

NB!

Alle nærkontakter med symptomer skal teste seg. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Alle som tester positivt på hurtigtest tatt som selvtest skal varsle om dette til smittesporingsteamet på telefon 477 80 744.

Kommuneoverlegen i Halden

Flytskjema: Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (FHI) (PDF, 78 kB)  

Do you have newly arisen respiratory tract symptoms? (FHI) (PDF, 148 kB)

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.