Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:05.09.2017 14:24
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Veden
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal
Tilskudd til kunst- og kulturformål
Forslag til "Detaljregulering for Orødveien 22, gnr. 145, bnr. 108 m.fl.» - Høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av vedtak - Planprogram for Oppvekstplan 2017-2019
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for fortau langs Hovsveien
Varsel om oppstart av planarbeid Brekkerød III
Høring - Planprogram helse og omsorgsplan 2019 - 2031
Forslag til "Detaljregulering for Veden" - Høring og offentlig ettersyn
Høring - fremtidig skolestruktur
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter
Kommuneplan for fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel
Navnesak om Monolittbruddet
Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden
Innspill til trafikksikkerhetsplan
Høring - ny forskrift om jakt og fangst av bever i Halden kommune
Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring
Vedtatt forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest
Høringsnotat, planprogram for oppvekstplan 2017 - 2029
Forslag til "Detaljregulering for Tørka" - Tistedal høring og offentlig ettersyn
Forslag til Detaljregulering for Bergheim demenssenter høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Idd skole
Høring - Forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister, Halden kommune
Kunngjøring, fremtidig utbyggingsareal
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av Rødnabbene, Halden kommune
Forskrift om skoletilhørighet i grunnskolen – høring
Forslag til detaljregulering for Idd skole – Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering – gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole
Gebyrregulativ for 2017

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar