Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:05.09.2017 14:24
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Høring - fremtidig skolestruktur
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter
Kommuneplan for fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel
Navnesak om Monolittbruddet
Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden
Innspill til trafikksikkerhetsplan
Høring - ny forskrift om jakt og fangst av bever i Halden kommune
Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring
Vedtatt forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest
Høringsnotat, planprogram for oppvekstplan 2017 - 2029
Forslag til "Detaljregulering for Tørka" - Tistedal høring og offentlig ettersyn
Forslag til Detaljregulering for Bergheim demenssenter høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Idd skole
Høring - Forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister, Halden kommune
Kunngjøring, fremtidig utbyggingsareal
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av Rødnabbene, Halden kommune
Forskrift om skoletilhørighet i grunnskolen – høring
Forslag til detaljregulering for Idd skole – Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering – gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole
Gebyrregulativ for 2017
Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering for Idd skole
Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag
Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Veden, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Detaljregulering for Idd kirke – varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og høring av forslag til planprogram
Høring på utvidet jakttid på elg i Halden kommune
Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Kunngjøring - kartlegging av ny brannstasjon

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar