Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:24.03.2017 09:44
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Kunngjøring, fremtidig utbyggingsareal
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av Rødnabbene, Halden kommune
Forskrift om skoletilhørighet i grunnskolen – høring
Forslag til detaljregulering for Idd skole – Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering – gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole
Gebyrregulativ for 2017
Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering for Idd skole
Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag
Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Veden, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Detaljregulering for Idd kirke – varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og høring av forslag til planprogram
Høring på utvidet jakttid på elg i Halden kommune
Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Kunngjøring - kartlegging av ny brannstasjon
Kunngjøring av planvedtak – områderegulering for Ulveholtet
Høring av planprogram - Samfunnsplanen for Halden 2016 – 2028
Detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, høring og offentlig ettersyn
Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, høring og offentlig ettersyn
Detaljregulering for Busterudklevia 19 - Berga, høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering for Svinesundsveien 330
Varsel om oppstart av detaljregulering for Park – boliger
Områderegulering for Ulveholtet - høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av detaljregulering for Oreid Vest
Varsel om oppstart av detaljregulering for Svinesundparken Nord
Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids og aktivitetssenter i Halden kommune
Kunngjøring av fastsatt planprogram - områderegulering for næringsområde mellom Sponvikveien E6 og Fv118
Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst
Detaljregulering for Grinda II kunngjøring av planvedtak
Kunngjøring lokal forskrift - takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar