Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Halden vedtok 5. oktober 2021, sak PS2021/27, å legge ut på høring lokal forskrift som åpner for jakt på hjort i Berg.

Forslaget er at minsteareal for hjortejakt i Berg tas inn i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Halden kommune, Viken.

Dokumenter til høringen:

Halden kommune ønsker innspill

Halden kommune ønsker tilbakemelding på forslaget om å åpne for hjortejakt i Berg.

Høringsfristen settes til 26. november 2021.

Innspill sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller til postadresse:

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Innspill merkes «Hjortejakt i Berg, sak 2021/7213».

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til Bjørnar Strøm-Hågensen
bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no