Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Radonmåling

Publisert: 30.12.2010 12:12:22 | Emneord: Innemiljø
• Radon er en usynlig og luktfri edelgass som vanligvis kommer inn i boliger via grunnen.
• Radon blir først et helseproblem når gassen blir konsentrert i inneluft.
  Radongass i høye konsentrasjoner i inneluft er en risikofaktor med tanke på lungekreft.
• Det kan være store lokale variasjoner. Det er umulig å forutsi radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det måles.
• Statens strålevern har i løpet av 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon.

Anbefalinger fra Statens strålevern
Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:
• tiltaksgrense på 100 Bq/m3
• så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
• maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/ m3
 
Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden.
 
Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig. For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav tilforebyggende radontiltak og grenseverdier.
 
Måling av radon i inneluft
Det er viktig å måle i flere rom og spesielt i rom i de laveste etasjene og som brukes mye (soverom og oppholdsrom). Det må måles i hvert enkelt bygg. Statens strålevern anbefaler minimum to målinger pr bolig.
 
Sist oppdatert: 06.01.2015 11:59:55
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut