Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brøyting og strøing

  Endret:26.01.2017 12:55 Emneord (los) Brøyting, Veier og vedlikehold
Vintervedlikeholdet skal ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Kommunen har ansvar for brøyting og bortkjøring av snø på kommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, torg, plasser, håndmåking av andre trafikkareal, underganger med mer, samt utsetting av brøytestikk for kommunale veier.
 
Politivedtektene sier at huseier/hjemmelshaver i tettbygd strøk har ansvar for brøyting og strøing på fortau utenfor eget hus/eiendom.
Fortau som er skiltet som gangvei/ gang- og sykkelvei og øvrige gangveier/ gang- og sykkelveier som er skiltet med skilt 518 og 522 brøytes av kommunen. 
 
Krav til brøyting utløses ved følgende snødybder:
  • 3,0 cm bløt snø
  • 5,0 cm tørr snø
Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og  busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. Boligveier brøytes etter at samleveiene er gjennombrøytet.
 
På lørdager utsettes fristen for gjennombrøyting til kl. 07.00, og på søn- og helligdager til kl. 09.00. Brøytingen skal være fullført innen 5 timer etter at snøfallet har opphørt.
 
Gang-/sykkelvei/fortau som er en del av skolevei skal være ferdigbrøytet innen kl. 08.00 på virkedager.
 
Halden kommune er delt inn i 6 brøyteroder:
Rode 1-5 brøytes av ekstern brøyteentreprenør for Halden kommune. Rode 6 brøyter Halden kommune selv.
 
Når det gjelder strøing ved glatt veibane skal dette utføres når friksjonen har nådd et visst nivå. Du finner mer om dette i heftet Drift- og vedlikeholdsstandard.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 16.06.2011 11:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar