Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Trafikksikkerhetstiltak

  Endret:26.01.2017 15:08 Emneord (los) Veier og vedlikehold

Selv om trafikksikkerheten i Norge er bedret de siste 25 årene, er ferdsel på offentlige veger fremdeles noe av det farligste de fleste mennesker utfører til daglig.

Ulykkesrisikoen i vegtrafikken, det vil si antallet ulykker pr kjøretøykilometer eller pr personkilometer, påvirkes av en lang rekke risikofaktorer. Med risiko­faktorer menes alle faktorer som, alt annet likt, bidrar til å øke ulykkesrisikoen.​

Trafikksikkerhetstiltak.JPG
 
 Slike faktorer kan være knyttet til:
  • Reisemåten eller kjøretøytypen
  • Vegsystemet
  • Fysiske miljøfaktorer (lysforhold, føreforhold mv)
  • Trafikantene, herunder trafikantatfer
Som veimyndighet har Halden kommune, Teknisk Forvaltning ansvaret for å treffe tiltak for å redusere antall ulykker på kommunale veier, og bruker virkemidler for å redusere ulykkesfaktorer påvirket av vegsystemene og de fysiske miljøfaktorene.
 
Halden kommune søker hvert år Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) om midler til finansiering av trafikksikerhetstiltak nedfelt i Halden kommune sin trafikksikkerhetsplan. Halden kommune skal rullere sin trafikksikkerhetsplan 2012.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 16.06.2011 10:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar