Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brannfarlig væske

Karine Engebretsen Endret:20.04.2018 07:44 Emneord (los) Brann- og feiervesen

Bensin - brannfarlig væske (Foto Pixabay.com - JirkaF).jpg

Bensin, rødsprit, lynol og lignende er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige. Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før de tar fyr. Det er derfor viktig at oppbevaring av brannfarlig vare skjer forsvarlig og på en slik måte at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon.

Huskeliste for oppbevaring av brannfarlig væske og gass:

  • Det er viktig at beholdere er forskriftsmessig og tydelig merket. 
  • Oppbevaring bør skje i rom med god utlufting. 
  • Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom eller på sted som benyttes som rømningsvei under brann slik som korridor, trapper eller portrom.
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller i kjeller. 
  • Brannfarlig væske klasse A skal ikke oppbevares på loft.

Hva kan jeg ha hjemme? 

I bolig kan følgende mengder brannfarlig vare oppbevares uten melding til brannsjef:
  • 5 liter brannfarlig gass (propan)
  • 5 liter A-væske (bensin, lynol) 
  • 50 liter B-væske (parafin, white sprit) 
  • 200 liter C-væske (diesel, fyringsolje)
I husholdning kan det likevel oppbevares inntil 55 liter (2 x 11kg) brannfarlig gass til koking, belysning eller lignende.

Oppbevaring av mengder utover dette skal meldes/søkes brannsjefen i kommunen.
 
Bruk av gass (propan) i boliger har økt i den senere tid, og tendensen er at dette markedet fortsatt vil øke. Ved bruk av gass er det viktig at en benytter godkjente og sakkyndige leverandører og installatører og bruker utstyret etter de anvisninger som disse gir.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 10.05.2016 07:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar