Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Karine Engebretsen Endret:13.02.2017 09:43 Emneord (los) Byggesak

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.


Tiltakshavers ansvar
Merk at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.
Disse forholdene bør derfor avklares med kommunen i god tid før man har tenkt til å starte bygging. Dersom det viser seg at tiltaket vil komme i strid med ovennevnte regelverk må det søkes om dispensasjon. Blir søknad om dispensasjon innvilget kan tiltaket oppføres uten ytterligere søknad.

Må du søke? Prøv vår veiviser.

Her finner du en oversikt  over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge;

Disse tiltakene kan oppføres uten søknad:

 Mer om: Hva som er unntatt og hva du må søke om

Les mer om forenklinger i byggeforskiften

Søke eller ei.JPG

 Kontakt

 

Opprettet: 03.06.2015 13:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar