Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Om oss

  Endret:22.09.2017 08:36 Emneord (los) Renovasjon
Velkommen til Rokke avfallsanlegg!

 
Virksomheten ved avfallsanlegget startet i slutten av 60 årene. I den første tiden ble anlegget drevet av private på oppdrag fra Halden kommune. Nå har kommunen overtatt driften selv og satser på å renovere anlegget og utvikle dette til å bli et moderne og framtidsrettet avfallsanlegg.
 
Hovedaktiviteten ved anlegget  er mottak av avfall fra private og bedrifter i nærområde. For private er det tilbud om å kildesortere avfallet ved anleggets gjenbruksstasjon. Det foregår også omlasting av kildesortert avfall som samles inn fra husholdningene og noe av avfallet som samles inn gjennom renovasjonsordningen blir sendt til energigjenvinning.
 
Usortert avfall fra bedrifter blir grovsortert og restfraksjonen blir kvernet og sendt til energigjenvinning.
 
På avfallsanlegget er det også et deponi for ordinært avfall. Konsesjonen for anlegget ble nylig fornyet og hele området er gjennom en nylig vedtatt reguleringsplan avsatt til avfallsbehandling. Avfallsanlegget disponerer også store arealer som kan brukes til utvidelse av deponiet.
 
Avfallsanlegget har investert i ny maskinpark og i de neste to årene skal det anlegges ny vei, ny gjenvinningsstasjon, investeres i nye maskiner for bearbeiding av avfall.
 
Visjonen for avfallsanlegget er å kunne være med på å løse kundes problemer med avfall som oppstår. Vi ønsker å følge opp avfallshierarkiets mål om økt gjenbruk og arbeider for å redusere mengdene til deponi. Men noe av avfallet  må deponeres og vi ønsker på forskjellig måter å  arbeide for å bruke forskjellige avfallsstrømmer eller  fysisk/kjemiske metoder til  å redusere eller endre forurensende egenskaper i avfallet.
 
Avfallsanlegget er involvert i forskningsprosjekt hvor det arbeides med  å finne metoder for endre de egenskapene i forurensende masser.​

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 04.10.2011 10:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar