Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsling

  Endret:21.04.2016 15:53 Emneord (los) Avløpshåndtering, Vannforsyning
 
 
Halden kommune - Teknisk Forvaltning (Vei, vann og avløp) tester for tiden et nytt varslingssystem via mobiltelefon for å gi berørte innbyggere og bedrifter informasjon om planlagte eller akutte situasjoner.
Halden kommunens varslingssystem sørger for at innbyggerne og bedrifter får beskjed dersom for eksempel vannet blir borte, eller ved fare for brunt vann. Planlagt vedlikehold av ledningsnettet varsles berørte abonnenter senest en dag før.

Mobil
Halden kommune - Teknisk Forvaltning (Vei, vann og avløp) tester for tiden et nytt varslingssystem via mobiltelefon for å gi berørte innbyggere og bedrifter informasjon om planlagte eller akutte situasjoner.
Halden kommunens varslingssystem sørger for at innbyggerne og bedrifter får beskjed dersom for eksempel vannet blir borte, eller ved fare for brunt vann. Planlagt vedlikehold av ledningsnettet varsles berørte abonnenter senest en dag før.

Varslingen skjer ved at det sendes ut SMS til alle mobiltelefoner på de adressene der hendelsen oppstår. Telefonnumrene som varsles hentes fra Opplysningen1881. På nettsidene til Opplysningen1881 kan du registrere deg eller endre opplysningene dine.

Når private entreprenører utfører arbeider som krever vannavstenging er det entreprenøren som er ansvarlig for å varsle innbyggere og virksomheter i det berørte området.
 
Har du hemmelig telefonnummer?
Opplysningen1881 fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Halden kommunen har derfor et tilleggsregister der personer med hemmelig telefonnumre kan registrere seg. Du som ønsker varsling til hemmelig nummer kan registrere deg ved å ringe til servicesenteret: 69 17 45 00. Opplysningene blir behandlet konfidensielt og blir kun brukt til å sende ut telefonvarsling.
 
Mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
Dersom ditt mobilnummer er registrert på arbeidsgivers adresse oppfordres du til å endre adressen til din private adresse via nettsidene til Opplysningen1881.
 
Varsling for bedrifter
Halden kommune tilbyr et tilleggsregister beregnet for virksomheter som har behov for varsling direkte til kontaktpersoner. Registeret er tiltenkt alle typer av nøkkelpersoner i virksomhetene, som vi i dag ikke klarer å fange opp gjennom Opplysningen 1881. Dette kan være vaktmester, daglig leder, driftsansvarlig, eiendomsforvalter, styreleder i borettslaget, HMS-ansvarlig, osv. Du som ønsker å registrere bedriftens kontaktperson kan ringe til servicesenteret: 69 17 45 00. Opplysningene blir behandlet konfidensielt og blir kun brukt til å sende ut telefonvarsling.
 
Hvordan virker løsningen?
Virksomheten avgjør hvilke personer som skal varsles. Når vannet må stenges, kartlegger Halden kommune hvilke adresser som er berørt. Deretter sendes det ut automatisk telefonvarsling til disse. I tillegg til Opplysningen 1881, vil systemet hente ut mobilnumre som er registrert i tilleggsregisteret. Vi gjør oppmerksom på at personer som står oppført i Opplysningen 1881 på virksomhetens adresse, ikke trenger å registrere seg inn i tilleggsregisteret. Dette gjelder også for bedriftens faste telefonnummer. Dersom samme kontaktperson står både i Opplysningen 1881 og i tilleggsregisteret, vil personen motta dobbel varsling. Det samme gjelder for bedriftens faste telefonnummer hvis dette er registrert i Opplysningen1881. Dersom dette nummer også blir lagt inn i tilleggsregisteret vil det motta dobbel varsling. Det er altså kun nummer som ikke er oppført i Opplysningen1881 som skal registreres i tilleggsregisteret.
 
Halden kommune imøteser gjerne tilbakemeldinger vedr. vårt varslingssystemet. Ta gjerne kontakt med servicesentret.
Opprettet: 26.09.2011 10:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar