Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruksvei - bygging

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei.

Beskrivelse

 

Målgruppe

Kriterier

Pris

Brosjyrer

Samarbeidspartnere

Søknadsveiledning

Søknadsskjema

Søknadsvedlegg

Søknadsfrist

Søknadsmottaker

Søknadsbehandling

Fylkesmannen skal få anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak. Det gjelder også kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen, Samisk Kulturminneråd og reindriftsagronomen når veien kan berøre interesser innen deres fagområder.

Kommunen fatter vedtak om godkjenningen, setter eventuelle vilkår eller kan nekte hele eller deler av veianlegget bygget. Det settes en frist for når tiltaket skal være gjennomført. Hvis du oversitter fristen, faller godkjenningen bort.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsmerknader

Vi lover

Servicevilkår

Dersom vi ikke innfrir

Lovpraksis

Servicekontorets ansvar

Kontakt oss1

Ansvarlig enhet

Utførende enhet

Relasjonslenker

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar