Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Sykehjem - avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Avlastningsopphold tilbys på Iddebo sykehjem.

 


Målgruppe

Avlastning skal gis av hensyn til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å kunne opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi muligheter for nødvendige og regelmessig fritid og ferie. Den skal videre gis mulighet for å delta i samfunnsgoder og aktiviteter.​

Kriterier

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet  av lengre varighet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Søknadsveiledning

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. Du må ta kontakt med den enheten der du bor.

Søknadsvedlegg

Evt legereklæring eller annen dokumentasjon.​

Søknadsmottaker

Koordinerende fellestjenester.
Postadresse: Postboks 205, 1752 Halden

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Enheten som mottar din søknad tar kontakt med deg for å avtale et besøk. Et kartleggingsskjema vil bli fylt ut sammen med deg for å kartlegge ditt behov for hjelp. Det er et Inntaksutvalg som behandler søknaden og fatter vedtak.​

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Sist oppdatert: 28.02.2013 13:47:43
Kontakt oss
Utførende enhet
Dele innholdSkriv ut
 

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

vihar.jpg