Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Frittliggende bygning inntil 50 m²

Av: Karine Engebretsen | Publisert: 03.06.2015 13:36:08

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m² (BRA eller  BYA) med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at

  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Hva som må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke.


Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering og ytre mål når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Sist oppdatert: 17.06.2015 14:13:27
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut