Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Reguleringsendringer

Publisert: 09.12.2010 13:02:45

En reguleringsplan/bebyggelsesplan avklarer utnyttelse og bruk av de arealene den omfatter. Den er juridisk bindende og består av et plankart med ulike arealbrukskategorier og reguleringsbestemmelser. En reguleringsplan er i mange tilfeller nødvendig for gjennomføring av tiltak og utbygging, men kan også være viktig for å verne bygninger eller arealer.

Her finner du mer om kommuneplanens arealdel

 
Ofte kan det være ønske/behov for å omregulere/endre en gjeldende reguleringsplan. Dette for at reguleringsplanen f. eks skal være i tråd med gjeldende kommuneplan eller at det er ønske om å utbygge og utvikle det tidligere regulerte området på en annen måte enn vedtatt reguleringsplan viser, eller fordi forutsetningene for et tidligere reguleringsvedtak kan være endret.
 
En omregulering/endring av gjeldende reguleringsplan følger samme saksbehandlingsprosess som under utarbeidelse av en reguleringsplan for et område som i utgangspunktet var uregulert.
 
Omregulering/endring av gjeldende reguleringsplan utarbeides både i kommunal og privat regi.
 
Sist oppdatert: 17.06.2015 14:51:44