Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Alle arrangement som er offentlig tilgjengelig via sosiale medier eller annen markedsføring/invitasjon, både på privat og offentlig grunn, er enten meldepliktig eller søknadspliktig til politi, brannvesen med flere.

For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig for deg som arrangør, har Halden kommune utarbeidet ett felles  søknadsskjema som sendes til politi, brann, parkeringskontor, kommunelege og taxi.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon for arrangører.