Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det. Her finner du kontaktinformasjon og praktisk info om vaksineringen i Halden.

Her bestiller du time på nett

Koronavaksinering

Vaksinen får du satt på Vaksinekontoret ved Legevakten i Helsehuset, Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden

Timebestilling på tlf. 69 17 46 60

Her finner du åpningstider og telefontid på Vaksinekontoret

Nå tilbys ny oppfriskningsdose

OBS! Timebestilling. 

Våren 2023: FHI anbefaler at personer i aldersgruppen 75 år og eldre eller sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, kan få en oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen bør tas i løpet av april.

Les mer om anbefalingen og intevaller på nettsiden til FHI.

Vaksinasjonssenteret har den oppdaterte vaksinen som kan brukes til oppfriskningsdoser.
Les mer om den oppdaterte vaksinen her.

Husk dette før vaksinasjon med oppfriskningsdose

 • Har du nylig hatt en luftveisinfeksjon, bør du ha vært frisk i minst tre uker før vaksinering.
 • Har du feber og/eller luftveisinfeksjon, skal du være hjemme og ikke komme til vaksinasjonssenteret.
 • Ta med gyldig legitimasjon.

 

Vaksinering 

De som kan bestille time er: 

Oppfristningsdose

FHI anbefaler at personer i aldersgruppen 75 år og eldre eller sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, kan få en oppfriskningsdose.

Vaksinering med 4. dose

 • De mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdom som likevel ønsker å ta en oppfriskningsdose. Se info fra FHI om 4.dose for de mellom 18 og 64 år her
 • Pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar som etter en anbefaling fra behandlende sykehuslege fikk 3.dose tidlig og hvor det er gått minimum 3 måneder siden de fikk denne
 • Alle som er 65 år eller eldre kan nå bestille 4. dose dersom det er gått minimum 4 måneder siden forrige dose.
 • Personer i alderen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp:
  • Organtransplanterte
  • Alvorlig og moderat immunsvikt
  • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Demens
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
  • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever, ect.)
  • Immunsvikt (ekspemplevis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste 5 år
  •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste 6 måneder) behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer sykdom/»Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 • Oppfriskningsdose til gravide i 2. og 3. trimester
   
 • Oppfriskningsdosen som nå tilbys vil for de fleste være dose 4, for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5.

Dokumentasjon:

Personer i risikogruppene må fremlegge dokumentasjon fra lege/sykehus, epikrise, resepter eller lignende.

Gjennomgått infeksjon: Etter justerte råd fra FHI kan de som har påvist covidinfeksjon nå vente 3-4 mnd før de tar oppfriskningsdose. Man ser at de som har gjennomgått infeksjon oppnår god beskyttelse mot virusene som sirkulerer. Personer som ønsker oppfriskningsvaksine tidligere, kan få det tidligst 3 uker etter tilfriskning.

Vaksinering med 3.dose

Alle som er 18 år eller eldre og har fått 2.dose for minimum 20 uker siden – uavhengig av yrke og av om en har tilleggssykdom eller ikke.

Vaksinering med 2. dose

 • Alle som er mellom 5 og 11 år og har fått 1.dose for minimum 8 uker siden
 • Alle som er mellom 12 og 17 år og har fått 1.dose for minimum 12 uker siden
 • Alle som er 18 år eller eldre og har fått 1.dose for minimum 4 uker siden

Vaksinering med 1. dose

Alle som er 5 år eller eldre og ennå ikke har fått 1. dose

Vaksinering av barn

Det kan bestilles time for barn mellom 5 og 11 år på samme måte som for ungdom og voksne.

Du kan lese mer om koronavaksine til barn her (FHI)

Samtykkeskjema

Alle som skal vaksineres og ikke har fylt 16 år, må ha med seg et samtykkeskjema undertegnet av barnets/ungdommens foreldre (det vil si alle som har foreldrerett).

Her finner du samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge under 16 år (FHI)

Vaksinetype

 • Du kan velge om du vil bli vaksinert med Pfizers vaksine Comirnaty eller Modernas vaksine Spikevax. 
 • For personer (både menn og kvinner) under 30 år anbefales Comirnaty.
 • Til de som ikke kan ta eller ikke ønsker å ta en mRNA-vaksine, kan vi tilby vaksinasjon med den proteinbaserte vaksinen Nuvaxovid. Nuvaxovid er godkjent til grunnvaksinering av personer som er 18 år eller eldre. Grunnvaksinasjon med Nuvaxovid består av 2 doser på 0,5 ml hver, gitt med minimum 21 dagers intervall. I tillegg til grunnvaksinering kan personer som har startet, men ikke fullført vaksinasjonen med mRNA-vaksine, vurdere videre vaksinasjon med Nuvaxovid.

Koronasertifikat

Her finner du oppdatert informasjon og veiledning om koronasertifikat (helsenorge.no)

Etterregistrering av vaksiner

Halden kommune tilbyr etterregistrering av Covid19-vaksiner gitt i utlandet. Vaksinene må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Per i dag gjelder dette:

 • Comirnaty (BioTech/Pfizer)
 • Vaxzrevria (AstraZeneca)
 • Spikevax (Moderna)
 • Janssen

Etterregistrering av vaksiner kan gjøres for de som har norsk fødselsnummer eller d-nummer, og har bosted eller oppholdssted i Halden kommune. Vaksinene blir registrert i det nasjonale vaksineregisteret SYSVAK.

Vedkommende som ønsker etterregistrert Covid19-vaksiner må sende inn kopi av pass og dokumentasjon på vaksiner, for eksempel koronapass fra andre land. Det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering av om innsendt dokumentasjon kan benyttes til etterregistrering.

Dokumentasjon for etterregistrering sendes via eDialog

Koronavaksine - statistikk

Lurer du på noe mer om koronavaksinen, bør du se her. (FHI)

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon