Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Rus og psykiatritjenester

Publisert: 13.04.2011 11:30:45 | Emneord: Rustiltak, Rustiltak, Psykisk helsevern

Marit Skauge Johnsen er områdeleder for Rus og Psykiatritjenesten:
  • Psykiatriteamet
  • Oppfølgingstjenesten rus
  • Konglelundveiene boliger
  • Aktivitetssenteret
          Tlf: 69 17 25 19  
 

Rus og psykiatritjenesten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

 
Områdeleder Marit Skauge Johnsen
  • Tjenesten ledes av områdeleder Marit Skauge Johnsen.
  • Området er organisert i fire underavdelinger.
  • Skauge Johnsen har direkte lederansvar for psykiatriteamet.
  • De øvrige underavdelingene har egne ledere som står får den daglige ledelsen av virksomheten. 
  • Arbeidet i området dekkes av ansatte i til sammen 40 årsverk.

 

 
 
 
 
 
 
Psykiatrisk team
Psykiatriteamet består av fem sykepleiere, en vernepleier og en sosionom, alle med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De gir et tilbud til personer med psykiske lidelser som angst, depresjoner og mer alvorlige tilstander. Tilbudet kan for eksempel bestå av regelmessige samtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Psykiatrisk team kartlegger brukerens behov og gir bistand til å mestre ulike oppgaver.
 
Oppfølgingstjenesten rus
Tjenesten gir brukerne hjelp til å mestre livet sitt. Dette innebærer mye motivasjonsarbeid men også problemløsning i forhold til livet med rus. Oppfølgingstjenesten har et tett samarbeid med NAV i forlengelsen av sine brukeres behov.
Rusteamet gir tjenester til mennesker som ønsker hjelp til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Oppfølgingen kan bestå av samtaler, råd, veiledning og motivasjonsarbeid til brukere og pårørende/nettverk samt kartlegging av behandlingsbehov.
Ambulerende team gir tjenester til unge mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser, og som har et betydelig hjelpebehov. Tjenesten tilpasses hver person ut fra hans behov og ressurser. Teamet er lokalisert med base i forbindelse med bolig for brukere.
 
Aktivitetssenteret
Aktivitetssenteret er et aktivitets- og fritidstilbud for personer med psykiske lidelser.
Her legges det blant annet vekt på nettverksbygging og sosiale relasjoner. Hensikten er å gi bedre livskvalitet og forebygge isolasjon og ensomhet. Ved senteret legges det stor vekt på brukermedvirkning. Det vil si at brukerne er med på å utforme og ta ansvar for de aktivitetene som iverksettes. Aktivitetsgruppene bygger på brukernes egne ressurser og er med på å gi en positiv opplevelse av mestring og samhøringhet. Aktivitetssenteret er åpent hver dag og en kveld i uken og har som målsetning å bedre brukernes psykiske helse ved å tilby hverdager med et meningsfylt innhold.
 
Konglelundveien boliger
Konglelundveien boliger er et tilbud til mennesker med kroniske psykiske lidelser. Tilbudet består av 22 boenheter hvorav en er organisert med fast bemanning. Beboerne i Konglelundveien mottar en helhetlig tjeneste i eget hjem. Fritidsaktiviteter og sysselsetting etableres på en individuell basis men bofellesskapet arrangerer også fellesarrangementer.
 
Sist oppdatert: 06.08.2013 12:10:52
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut

 

 Kontaktinfo

 

​Marit Skauge Johnsen har kontor i 2.etasje i gangen mellom Halden sykehjem og Halden-klinikken. 

69 17 25 19

---------------------

Link til portal for psykisk helse:

 hjelptilhjelp.no

-------------------- 

Søknadskjema tjenester

Wordformat

Odt.format