Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Zareptas krukke - Etikk i hverdagen

Publisert: 29.11.2010 13:00:06 | Emneord: Inkluderende arbeidsliv, Sykehjem
Sykehjemsenheten i Halden deltar i et landsomfattende nettverk innen etikk. Vi har opplæring i etikk til alle ansatte og et tett samarbeid med Universitet i Oslo.
 

Logo til etikkarbeidet Zareptas krukkeMange på kurs 

Etikkarbeidet startet først opp på Halden sykehjem hvor vi hadde 100 ansatte på grunnkurs i etikk i september 09, etter å ha skolert 6 ansatte gjennom egen etikkskole. Refleksjonsveiledere og refleksjonsgruppene har startet i avdelingene. Erfaringene så langt har vært gode, men det er selvfølgelig utfordringer i forhold til å få avsatt tilstrekkelig tid i en travel hverdag.

Inkluderende 

Etter at Halden sykehjem ble en del av Sykehjemsenheten har Heidi Karlsen, Fag- og kvalitetsrådgiver, jobbet med å inkludere de tre andre enhetene i etikkarbeidet. Tilsammen har nå 133 ansatte som hører til i de enhetene deltatt på grunnkurs i etikk. Sammen med Halden sykehjems tidligere skolering er det 233 ansatte med etikk-grunnkurs.
Det er på sin plass å rette en honnør til alle de ansatte, refleksjons-veiledere og ledere som prioriterer dette arbeidet høyt, og som gir av seg selv i disse refleksjonsgruppene. Uten deres erfaringer og vilje til å bidra, klarer vi ikke å få til en bedre praksis.
 

Bevisstgjøring 

Målet med prosjektet er å bevisstgjøre ansatte i forhold til etiske utfordringer man møter i hverdagen som helsepersonell, noe som vi håper kommer beboere, pårørende og ansatte til gode gjennom god praksis. Det å ha faglige gode diskusjoner om hvordan vi har det, hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi kan dele hverandres erfaringer i vanskelige situasjoner, vil være med på å høyne kvaliteten i sykehjem. Ved å finne sammenhengen mellom etisk refleksjon og god praksis, står vi bedre rustet til å ta imot fremtidens utfordringer, og resultatet blir høy faglig kompetanse.
 

Framtidens helsevesen 

Heidi KarlsenDette er nødvendig for de utfordringene vi står ovenfor da nasjonale føringer sier noe om at pasienter skal behandles på et lavest mulig omsorgsnivå. Sykehusene blir nok mer og mer spesialiserte, og kommunehelsetjenesten må ta mye større del i pasientbehandlingen. Ved å bli mer bevisst på hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og kan begrunne det ut fra faglige vurderinger er vi med på å kvalitetssikre fremtidens helsevesen, og etikkprosjektet vårt skal være med på å legge tilrette for nettopp dette.
 
 
 
 
Prosjektleder er fag- og kvalitetsutviklingsssykepleier Heidi Karlsen.
 
Sist oppdatert: 23.09.2014 13:56:46
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut