Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Dette er kommunens tekniske driftsavdeling. Avdelingen holder til på Sommerro og ledes av Carl Otto (Calle) Evenrud.

Vei, park og nyanlegg utfører nye prosjekter i regi av kommunen både for vei, vann og avløp. De har driftsansvar for park og idrettsanlegg og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. 

Vann og avløp (VA) er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløp- og overvannsledninger.

Kontaktopplysninger finner du på sidens kontaktkort.

Calle Evenrud
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Telefon 948 40 151
Mobil 948 40 151