Tour of Scandinavia

Søndag 14. august er sykkelrittet Tour of Scandinavia i Halden. Det gir flere stengte gater, så planlegg all kjøring i god tid.
Her finner du informasjon og kart over hvordan trafikken påvirkes under Tour of Scandinavia. 

Rokke avfallsanlegg

På grunn av ferieavvikling er det ingen langdager på Rokke i uke 27-28-29-30-31-32

Åpningstider i disse ukene er: mandag til fredag 07.00 – 15.00

Lørdag stengt.

Rokke avfallsanlegg

Rokke avfallsanlegg er en del av Halden kommune. På Rokke tar vi imot avfall fra kommunens innbyggere og næringslivet i Halden. Dette behandler vi på en forsvarlig og riktig måte til beste for miljøet vårt. 

Det er lurt å planlegge litt når du skal levere avfall. Når du kommer til Rokke må du sortere alt avfall og legge det i ulike containere. Det vil gå raskere dersom du har grovsortert før du kjører hjemmefra. Det er også lurt å sikre lasten skikkelig før du kjører, så får du med deg alt sammen helt fram til Rokke. 

Priser og satser

Trenger du jord eller bark kan du få kjøpt det hos oss. 

Innføring av adgangskontroll 

Det er innført adgangskontroll på den nye gjenvinningsstasjonen. Den fungerer slik at hver husholdning kan laste ned en app. Er det ikke mulig for deg å laste ned appen, kan du få et adgangskort mot et gebyr på 300 kroner.

Adgangskontrollen sikrer at alle som ikke er private husholdninger i Halden kommune betaler full pris. Dermed kan vi fortsette å holde egenandelen lav.

App

Viktig å vite når du laster ned app:

Den personen som står som mottaker av info via Altinn vil fungere som administrator for husholdningen og må dele tilgang til de andre i husholdningen. Dette gjøres i appen og du trenger kun å gjøre det en gang. Alle i husholdningen som skal ha tilgang til Rokke må laste ned appen.

1. Last ned app fra App Store eller google Play. Søk opp «MiljøID» fra VSP.

2. Logg inn ved å autentisere med bankID.

3. Del eventuelt tilgang til app og kvote med andre i husholdningen.

Kort

For bestilling av kort, ta kontakt på e-post: renovasjon@halden.kommune.no eller ring 474 88 988

Innføring av kvoteordning

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale en lav egenandel. Mer informasjon om kvotemengde per husholdning kommer.

Levering av avfall fungerer som før, hvor du sorterer avfallet selv inne på gjenvinningsstasjonen.

Viktig å vite!

App/kort må fremvises ved hvert besøk på gjenvinningsstasjonen. Kan du ikke vise fram app eller kort, må du betale full pris. 

  • Appen gir fortløpende oversikt over gjenværende kvoter.
  • Ta godt vare på kortet. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr på kr 300.
  • Det er ikke lov å låne ut adgangsbeviset til håndverkere eller næringsdrivende.

Hageavfall

Hageavfall kan leveres på Rokke. Avfallet må være fritt for stein, plast og metall. 

Ved levering må det skilles mellom kvist og annet hageavfall som løv, gress o.l. Dette skal legges på to ulike steder. 

Kvister/greiner må ikke være mer enn 15 centimeter i diameter. Stokker/røtter/stubber som er større enn dette må leveres som restavfall og prises på lik linje med dette.

Om du har hageavfall fra vekster som er svartelistet i Norge, må dette medbringes i søppelsekker. Ta kontakt med personalet når du kommer så vil avfallet bli lagt til side og sendt til forbrenning.

Spørsmål om renovasjon?

Lørdag 13.8.22 stengt.

 

Helligdager

Rokke avfallsanlegg har stengt alle helligdager, julaften og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag og lille julaften stenger anlegget klokka 12.00. 

Åpningstider for private utenom ferietid/høytider:

  • Mandag, onsdag og fredag 07.00 - 15.00
  • Tirsdag og torsdag er langdager,
    åpent fra 07.00 - 19.30
  • Lørdag 09.00 - 13.00

Åpningstid næring:

Mandag til fredag 07.00 - 15.00

 

Her er vi!

Besøksadresse: Nordbyveien 507, 1763 Halden
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
E-post: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Avfallsbehandling for næringsvirksomhet

Vi har stor kapasitet og kompetanse til å ta imot alle typer avfall fra industri og byggevirksomhet.

Spesialavtaler

Vi kan tilby spesialavtaler til firmaer. Ta kontakt med oss slik at vi kan gi ditt firma et pristilbud.
Kontakt oss på telefon: 69 19 33 15 eller send en e-post til: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Rokke avfallsanlegg
Telefon 69 19 33 15