Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Leie av offentlig plass

Leie av offentlig plass

Ønsker du å bruke en offentlig plass (kommunal gategrunn) må du søke kommunen om dette. Dette gjelder enten du vil arrangere et stort arrangement, om du vil sette ut en container eller ha et utsalg på torget. 

Leie kommunal gategrunn

Det er et felles søknadsskjema som både skal benyttes når du skal;

 • Leie stand ved Busterudparken
 • Leie hele Busterudparken
 • Sette opp en stillase/lift
 • Parkere en container
 • Sette opp en stand andre steder i Halden
 • Leie et uteområde
 • Annet

Innholdet i skjema vil forandre seg avhengig av hva du skal søke om.

Leie av torgplass

Ønsker du ha utsalg eller andre aktiviteter på Halden torg, må du også fylle ut søknadsskjema. Torgleie er 250 kroner per plass per. dag + eventuelt strøm. Lengre leie etter egen avtale. 

Container eller arbeidsbrakke

All utplassering og montering av containere og arbeidsbrakker er søknadspliktig. Søknaden skal være godkjent før oppstart. Det skal ikke foretas noen avsperring eller reservasjoner uten godkjent søknad. Husk å melde fra når container eller rigg fjernes. Faktura for leie blir utstedt helt til vi får beskjed om at container/rigg er fjernet.

Når er søknaden godkjent

Søknad om Leie av kommunal gategrunn med arbeidsvarslingsplan er ikke godkjent og kan ikke gjennomføres før søker har mottatt skriftlig godkjenning fra Parkeringskontoret.

Merk:
I den grad det er aktuelt dvs. at offentlig gate, vei, fortau, etc. berøres, trenger man også godkjenning av Veimyndighet  som må godkjenne sperring av veier

Følgende vedlegg skal legges ved:

 • Kart/skisse over området som skal leies

Vedlegg i tillegg der offentlig gate, vei, fortau etc. berøres:

 • Kart over sperring av veier og inntegnet sperremateriell og varslingsmateriell
 • Kursbevis arbeidsvarslingskurs 1 eller 2

 

Større arrangementer

Ønsker du å bruke offentlig plass til et større arrangement - besøk vår arrangementsside for mer informasjon.

Hvem som mottar søknaden

Alle søknader blir sendt til;

 • Veimydigheten i kommunen
 • Parkeringskontoret

med kopi til;

 • Politi
 • AMK

Om du har spørsmål om søknaden

Er det noe du lurer på når det gjelder søknaden kan du kontakte 
Britt Magnussen: britt.magnussen@halden.kommune.no

Britt-Reidun Magnussen
Trafikkbetjent
E-post
Mobil 969 48 653